KŁODZKO - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-11-29 11:43:29
Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 29.11.2023 r. do dnia 20.12.2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania użyczenie na czas oznaczony 10 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 311.0050.2023 z dnia 28.11.2023 r., który dotyczy lokalu użytkowego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 57, o powierzchni 67,72 m2, w budynku usytuowanym na działce gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 37 (AM-3) obręb Twierdza, na rzecz Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku.
 

Sporządziła: Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-budzet.lokalny
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_dkl24-stronie-slaskie-festiwal-turystyki-2
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_2u2a3606
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-centrprz
Sobota, 2024-02-24
List_mini_1708786338212
Sobota, 2024-02-24
List_mini_dkl24-b-terlecki-wystawa-kok-2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-wojt2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_20200703-135322
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-panoramak1
Piątek, 2024-02-23
polecamy