MIĘDZYLESIE

 • GMINA MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Niczym bumerang powraca temat wybudowania ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 33 m.in. z drogą powiatową nr 3233. To bardzo niebezpieczne miejsce w Roztokach nie tylko ze względu na fatalny układ przecinających się ciągów komunikacyjnych ("krajówka" załamuje się tutaj pod kątem około 45 stopni), ale i ruchliwego sąsiedztwa; w pobliżu znajdują się...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Z każdym następnym rokiem kontynuowania tej imprezy rośnie liczba uczestników. Swój udział chętnie w niej widzą nie tylko mieszkańcy gminy międzyleskiej, ale także partnerskiego czeskiego miasta Králíky. Stąd od kilku lat przestrzenią dla kolędowej biesiady pozostaje sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w której miejsce na wspólny obiad i poczęstunek...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Każda gmina ma obowiązek pobierania opłaty planistycznej. Stanowi ona 10 - 30 proc. wzrostu wartości działki przekształcanej na inny cel. Nie wszystkie osoby stykające się ze wspomnianą opłatą znajdują dla niej uzasadnienie, stąd zapytaliśmy burmistrza Międzylesia o jej mechanizm. - Weźmy na przykład działkę rolną przekształcaną na działkę budowlaną. Ta pierwsza...
 • Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022r., poz.503 ze zm./ oraz uchwały nr L//294/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 czerwca 2022r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowa Wieś, działka nr ewid. 110/3
 • Lasy Państwowe Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Wśród lokalnej społeczności utrzymuje się tendencja związana z podnoszeniem estetyki nie tylko własnych domów i ich najbliższego otoczenia. Od lat wielu z nich aktywnie uczestniczy w porządkowaniu miejsc wspólnie użytkowanych czy wzbogacaniu ich o elementy małej architektury. Tak w Międzylesiu, Domaszkowie, Nowej Wsi, Smreczynie i innych miejscowościach nie da się nie...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Wydawało się, że jeszcze jesienią ubiegłego roku uda się ruszyć z budową hali sportowo-widowiskowej. Tymczasem na przeszkodzie stanęła trudność w postaci znalezienia wykonawcy zadania, którego wartość to wiele milionów złotych. Władze miejskie nie poddają się i konsekwentnie chcą doprowadzić do powstania obiektu. Tym bardziej, że w gminie będzie pierwszym tego typu i...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Rozwój gminy poprzez budowanie w niej tego, co jest najbardziej oczekiwane przez społeczność lokalną stanowi wyznacznik poczynań samorządu. Tego potwierdzeniem jest choćby ponad 30-proc. wskaźnik wydatków inwestycyjnych ujętych w przyszłorocznym planie dochodów i wydatków. To odważna decyzja decyzja zważywszy na otoczenie, czyli sytuację gospodarczą i ekonomiczną...
 • RÓŻANKA - gm. Międzylesie (inf. wł.). Mijający rok we współczesnej historii podgórskiej miejscowości zapisze się dużymi literami. Dlaczego? Bo w jej sporej części ułożono wodociąg wypatrywany przez mieszkańców. We wsi przybyło około 1,8 km sieci, bo wykorzystano przyznane na to zadanie fundusze unijne. Aby z dobrodziejstwa mogli korzystać wszystkie rodziny, potrzeba ułożyć kolejny kilometr...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Nie zmieniły się zasady sprzedaży mieszkań komunalnych rodzinom je wynajmującym. Gmina stosuje aż 90-procentowe ulgi w przypadku wykupu pojedynczych lokali w budynkach, zaś w przypadku, gdy jest on ostatnim do zbycia w danym obiekcie - nawet 95-procentową. Co ciekawe, nabywcy mogą należność spłacać w ratach, których ilość i wysokość negocjują z dotychczasowym...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-trojak15
Sobota, 2023-01-28
List_mini_pt-tauron1
Sobota, 2023-01-28
List_mini_2u2a2966
Piątek, 2023-01-27
List_mini_pt-wlodarze1-3
Piątek, 2023-01-27
List_mini_2u2a5400
Piątek, 2023-01-27
List_mini_pt-bilans
Piątek, 2023-01-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2023-01-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2023-01-27
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2023-01-27
List_mini_stronie
Piątek, 2023-01-27
polecamy