GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-02-29 11:18:04
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich
1. Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice Kłodzkie
2. Nr działki:  1073 /AM-21/  
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0107 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00095029/0 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  8.621,-zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Działka nr 1073 usytuowana jest w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zurbanizowanej, wschodniej części wsi. Kształt działki regularny, prostokątny. Teren płaski. Ogrodzenie częściowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Bystrzycką i drogą gminną nr D 118902D-4. Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa. Na działce znajduje się budynek gospodarczy/szopa wzniesiony nakładem właściciela nieruchomości przyległej i nie podlega oszacowaniu. W pozostałej części działka jest niezabudowana, zagospodarowana zielenią. W otoczeniu nieruchomości występuje pełna infrastruktura techniczno-sanitarna (e,k,g).
W Planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 1073 położona jest w terenie oznaczonym symbolem M01. Na terenach oznaczonych symbolem M01, przeznaczonych pod teren zabudowy mieszkaniowej  zagrodową w strefie zagrożenia powodziowego (raz na sto lat).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się dnia 16 kwietnia 2024 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 862,10,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2024 roku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, 
tel. (74) 647 41 40.                                                                                                                                      
Wójt Gminy
/-/  Zbigniew Tur
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a4589
Środa, 2024-04-17
List_mini_2u2a4569
Środa, 2024-04-17
List_mini_2u2a3832
Środa, 2024-04-17
List_mini_zdjecie
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_mini-kudowa
Środa, 2024-04-17
 
List_mini_pt-wojborz.sz
Środa, 2024-04-17
polecamy