POLANICA-ZDRÓJ - WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-06-06 09:50:58
Polanica-Zdrój, dnia 6 czerwca 2024 r.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza czwarte (przetargi odbyły się 16.02.2023 r., 19.06.2023 r., 14.12.2023 r.) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych:
działka nr 394/15 (AM–3) o pow. 793 m², obręb Nowy Wielisław, położona przy 
ul. S. Czarnieckiego w Polanicy-Zdroju, KW nr SW1K/00067240/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 000,00 zł netto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 23 800,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych 00/100).
Termin przetargu: 11 lipca 2024 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 9:00.
działka nr 394/16 (AM–3) o pow. 787 m², obręb Nowy Wielisław, położona przy 
ul. S. Czarnieckiego w Polanicy-Zdroju, KW nr SW1K/00067240/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 000,00 zł netto (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 23 600,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych 00/100).
Termin przetargu: 11 lipca 2024 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 10:00.
 
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 5 lipca 2024 r. włącznie (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju nr 24 109 028 350 000 000 152 543 550, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Placówka Partnerska nr 1 w Polanicy-Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr …”. 
Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu). 
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 6 czerwca 2024 r. do dnia 7 lipca 2024 r.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica–Zdrój, www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 31, II piętro, tel. 74 86 80 636) – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-tunelowy1
Środa, 2024-07-24
List_mini_legendy1
Środa, 2024-07-24
List_mini_koleje-dolnoslaskie-dzpn
Środa, 2024-07-24
List_mini_452139662-1005057288292659-4956070048249354714-n
Środa, 2024-07-24
List_mini_2u2a6127
Środa, 2024-07-24
List_mini_stronie
Środa, 2024-07-24
List_mini_bystrzyca-herb
Wtorek, 2024-07-23
List_mini_2u2a0938
Wtorek, 2024-07-23
List_mini_pt-agresor1
Wtorek, 2024-07-23
List_mini_miedzylesie
Wtorek, 2024-07-23
polecamy