OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-05-30 09:18:14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 30-06-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (udział dłużnika w prawie własności wynosi 1/2)  położonej:
 
57-521 Gorzanów, działka numer 982/3,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 15465 [NKW: SW1K/00015465/4].
 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana w Gorzanowie, przy ul. Nadrzecznej. Działka gruntu nr 982/3 stanowi część terenu utwardzonego chodnikiem oraz utwardzonej drogi dojazdowej, w części terenu ogród porośnięty trawą i krzewami. Na gruncie znajduje się drewniany garaż, drewniane ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką, metalowe ogrodzenie z siatką w ramach oraz utwardzenie. Działka graniczy z drogą publiczną bezpośrednio. Uzbrojenie dostępne na gruncie to sieć energetyczna. Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Bystrzyca Kłodzka nie posiada MPZP. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka zatwierdzonego Uchwałą nr XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013r. działka znajduje się na terenie oznaczonym jako MRU - tereny wielofunkcyjne osiedleńcze o charakterze wiejskim (zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa).
 
Suma oszacowania wynosi 4.950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  3.712,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 495,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
 
Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-ares2
Poniedziałek, 2023-10-02
List_mini_2u2a0878
Poniedziałek, 2023-10-02
List_mini_gmina-klodzko
Poniedziałek, 2023-10-02
List_mini_pt-phone
Poniedziałek, 2023-10-02
List_mini_img-20231001-wa0001
Niedziela, 2023-10-01
List_mini_facebook-1696187483939-7114325948636941369
Niedziela, 2023-10-01
List_mini_pt-zrzuty
Niedziela, 2023-10-01
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2023-10-01
List_mini_img-6306-----kopia
Sobota, 2023-09-30
List_mini_1696071366690
Sobota, 2023-09-30
polecamy