GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-03-28 13:17:44
WÓJT GMINY KŁODZKO
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wojborzu
1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki:  407/4 /AM - 4/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,2607 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW2K/00025080/1 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  299.000,- zł 
6. Opis nieruchomości:   
Działka nr 407/4 o pow. 0,2607 ha. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka zniwelowana na terenie naturalnie opadającym w kierunku południowym. Dojazd drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej nr 3340D poprzez działkę drogową wewnętrzną nr 406/1 i 406/2 dr. Działka jest uzbrojona w lokalną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną Zakładu Wodociągów. W otoczeniu nieruchomości występuje sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. Nieruchomość zabudowana jest zbiornikiem na wodę o kubaturze brutto 10380 m3. Zbiornik oddany do eksploatacji w 1986 r. Jednokondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy wynosi 1038 m2. Wysokość to 10 m, natomiast długość ścian to 114 m. Kubatura jest równa 10380 m3. Zbiornik cylindryczny o konstrukcji żelbetowej, średnicy wewnętrznej – ok. 35 m i wysokości całkowitej – 10 m. Zbiornik częściowo zagłębiony w gruncie. Konstrukcja składa się z płyty dennej żelbetowej monolitycznej (brak danych co do grubości, zwyczajowo około 50 cm), na podkładzie z betonu, wodoszczelna. Ściany żelbetowe monolityczne grubości około 40 cm, z betonu wodoszczelnego. W środku zbiornika usytuowane są filary podporowe o gr.. Około 40-50 cm. Budynek z zewnątrz pokryty  panelami z blachy trapezowej. Płyta stropowa żelbetowa monolityczna grubości około 40 cm z betonu wodoszczelnego kryta papą asfaltową. W płycie osadzony właz. Brak instalacji. Stopień zużycia został określony na 30 %.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Wojbórz, Krosnowice, Boguszyn, Jaszkowa Dolna (uchwała nr 508/VIII/2023 Rady Gminy Kłodzko z dnia 20 kwietnia 2023 r. zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce 1P.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2024 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 29.900,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 16 maja 2024 roku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, 
tel. (74) 647 41 40.                                                                                          
                                            
Wójt Gminy
/-/  Zbigniew Tur
   
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a4589
Środa, 2024-04-17
List_mini_2u2a4569
Środa, 2024-04-17
List_mini_2u2a3832
Środa, 2024-04-17
List_mini_zdjecie
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_klodzko
Środa, 2024-04-17
List_mini_mini-kudowa
Środa, 2024-04-17
 
List_mini_pt-wojborz.sz
Środa, 2024-04-17
polecamy