Z pieskiem po przyjacielsku

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-06-07 12:17:08
KRAJ (inf. zewn.) Nie wszyscy właściciele psów traktują te zwierzęta odpowiedzialnie. Potwierdza to ilość interwencji podejmowanych przez służby porządkowe, które starają się jak najszybciej reagować na otrzymane sygnały.

Oficer prasowa KPP Ząbkowicach Śląskich Katarzyna Mazurek upubliczniła materiał dotyczący obowiązków ciążących na właścicielach psów. Ponieważ nie wszyscy o nich wiedzą, powielamy tę publikację. Warto z nią się zapoznać:

"Posiadanie czworonoga, to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Coraz częściej dostajemy informacje o interwencjach związanych z czworonogami błąkającymi się przy drodze lub w związku z ich niewłaściwym traktowaniem przez właścicieli. Kto odpowiada za psa i jakie ta osoba ma obowiązki, gdzie zgłaszać przypadki złego traktowania zwierzęcia lub o błąkających się bezpańskich psach? To pytania, na które coraz częściej szukamy odpowiedzi. Poniżej postaramy się wyjaśnić kilka wątpliwości i podpowiedzieć kilka rozwiązań.

Po pierwsze i niezwykle ważne: za posiadane zwierzę odpowiada jego właściciel. Każdy właściciel zwierzęcia powinien zdawać sobie sprawę z tego, że ma ono swoje prawa, a on obowiązki. Nieodpowiednie sprawowanie opieki skutkuje sankcjami karnymi dla opiekuna. Precyzyjnie reguluje to Ustawa o ochronie zwierząt.

Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry. Jeśli jednak jest to możliwe, powinno się ograniczać izolowanie psa. Trzymanie go w zamknięciu też może skutkować zwiększoną agresją naszego czworonoga.
Ustawa penalizuje również wszelkie formy znęcania się nad zwierzętami.

W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę prosimy zgłaszać ten fakt policji, straży miejskiej lub w urzędzie miasta lub gminy. Powyższy fakt można również zgłosić mailowo: zielonastrefa@wr.policja.gov.pl lub anonimowo na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Istotnym problem, zarówno dla mieszkańców jak i dla kierujących pojazdami, są zwierzęta biegające przy drodze. Pamiętać należy, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne, bezpańskie psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane lub zabezpieczone przez właściciela. Taki fakt również można zgłosić straży miejskiej lub policji. Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na policję.

Kodeks wykroczeń precyzuje, jakie obowiązki spoczywają na opiekunie zwierzęcia i jakie sankcje karne grożą za niewywiązanie się z tych obowiązków.

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Ważne jest, by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności o:

- prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy lub/i w kagańcu,
- niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, chyba że w obiekcie taki zakaz nie obowiązuje,
- o stałym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
- niewprowadzaniu psów na teren placów zabaw,
- sprzątanie po swoich pupilach.


Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi, na przykład chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!

Foto KGP

Tagi

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-oczyszczalnia1
Piątek, 2024-07-12
List_mini_dkl24-klodzko-9
Piątek, 2024-07-12
List_mini_2u2a7516
Piątek, 2024-07-12
List_mini_polanica
Piątek, 2024-07-12
List_mini_pt-kapielisko0
Piątek, 2024-07-12
List_mini_2u2a0305
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_pt-simzs
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_pt-budzet.lokalny
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_2u2a7526
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_zlotystok-herb
Czwartek, 2024-07-11
polecamy