CZYTELNICY - REDAKCJA: W stronę lepszego wykorzystania energii odnawialnej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-04-19 20:20:53
KŁODZKO (inf. zewn.). Dzięki staraniom władz samorządowych powiatu kłodzkiego oraz dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Rafała Olechy, najnowszy projekt związany z energią odnawialną spełnił kryteria wyboru i uzyskał dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to 1 mln 661 tys. zł.


Kłodzka Budowlanka będzie realizować projekt pn. "Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Ma on na celu stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno-badawczej dedykowanej energii odnawialnej dla zawodu technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej oraz innych zawodów, w których jest kształcona młodzież w ZST, tj. technik logistyk, technik analityk, technik spedytor oraz magazynier.
 

Projekt zakłada kompleksowy rozwój potencjału ZST poprzez edukację i praktyczne doświadczenia w dziedzinie zrównoważonej energetyki, logistyki i analityki. Głównym założeniem projektu jest modernizacja budynku E i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej a także dostosowanie istniejących pracowni do nowoczesnych standardów edukacyjnych. Mimo spójnej polityki edukacyjnej, istnieją różnice i dysproporcje pomiędzy ofertą edukacyjną w dużych aglomeracjach, a szkołami z powiatów leżących w dalszej odległości od stolicy Dolnego Śląską. Mają one duży wpływ na osiągane wyniki w nauce, umiejętności i kwalifikacje uczniów zdobyte w procesie edukacji oraz radzenie sobie na rynku pracy.
 

Aby prawidłowo funkcjonować w nowym systemie szkolnictwa, organ prowadzący ZST i dyrektor Rafał Olecha regularnie podejmują starania, aby młody człowiek mógł nie tylko ukończyć szkołę, ale jeszcze będąc w systemie edukacji uzyskał uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do świadomego wkroczenia na rynek pracy, podjęcia zatrudnienia w swoim zawodzie i utrzymania go. Oznacza to więc stworzenie takiej oferty edukacyjnej dla uczniów, która spełniałaby oczekiwania pracodawców a także prężnie rozwijających się nowych obszarów OZE, logistyka czy analityka. Jedyną szansą dla rozwoju szkół jest więc uczestniczenie w projektach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

Rzeczony projekt skupia się na rozwijaniu kompetencji technicznych w ramach kierunków zawodowych: technik logistyk, technik analityk działający w branży chemicznej i laboratoryjnej oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Dodatkowo, planuje się utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w budynku dotychczas niewykorzystywanym na cele edukacyjne, a dedykowane technikom urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Projekt adresowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnej społeczności, obejmując kompleksowy program edukacyjny i rozwojowy dla branż kształconych w ZST w Kłodzku.
 

W ramach projektu uczniowie będą poszerzać praktyczne umiejętności z zakresu logistyki i analizy danych, zdobywać specjalistyczną wiedzę dotyczącą energii odnawialnej oraz przygotowywać się do aktywnego uczestnictwa w rozwijających się branżach. Działania obejmą także rozwijanie umiejętności zawodowych z zakresu logistyki oraz tworzenie specjalistycznych zajęć z analizy danych chemicznych i realizowanie zadań wynikających z poszczególnych podstaw programowych i elementów związanych z egzaminami zawodowymi i późniejszym funkcjonowaniem na lokalnym rynku pracy. Szkolenia praktyczne odbędą się w nowoczesnym laboratorium Centrum Energii Odnawialnej.
 

Tym samym młodzieży zapewni się dostęp do nowoczesnych pracowni i sprzętu, co poprawi jakość kształcenia. Dostęp do praktycznych zajęć z energii odnawialnej podniesie kwalifikacje uczniów, co może zwiększyć ich szanse na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Z tym wiąże się poprawa infrastruktury edukacyjnej, co umożliwi rozwój praktycznychumiejętności uczniów, będących kluczowym czynnikiem dla przyszłego sukcesu zawodowego. Nauczyciele będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii związanych z energią odnawialną.
 

Projekty edukacyjne związane z energią odnawialną przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej. Uczniowie, którzy zdobędą nowoczesne umiejętności w obszarze energii odnawialnej, staną się bardziej atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, co z kolei przyczyni się do zwiększenia potencjału zatrudnienia w regionie. Nowoczesna infrastruktura może przyciągnąć zainteresowanie przedsiębiorstw z sektora energii odnawialnej, co może prowadzić do partnerskich inicjatyw i programów stażowych dla uczniów. Natomiast dostęp do nowoczesnych pracowni i sprzętu może pobudzić innowacyjność
wśród uczniów, co może przekładać się na rozwój nowych technologii w przyszłości.
ZST Kłodzko
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a1516
Sobota, 2024-05-18
List_mini_pt-strazak3
Sobota, 2024-05-18
List_mini_img-20240518-wa0005
Sobota, 2024-05-18
List_mini_2u2a2035
Sobota, 2024-05-18
List_mini_2u2a5174
Sobota, 2024-05-18
List_mini_pt-muzyczny0
Sobota, 2024-05-18
List_mini_2u2a5523
Sobota, 2024-05-18
List_mini_pt-dziki1
Piątek, 2024-05-17
List_mini_miedzylesie
Piątek, 2024-05-17
List_mini_2u2a5461
Piątek, 2024-05-17
polecamy