POLANICA-ZDRÓJ - WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-02-23 09:30:17
Polanica–Zdrój, 23 lutego 2024 r.
 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ulicy Czesława Niemena w granicach działki gruntu nr 80/12 (AM–3) o pow. 9 300 m², obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00087848/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 3 000 000,00 zł netto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) + podatek VAT w obowiązującej wysokości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
Termin przetargu: 29 kwietnia 2024 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 12:00.
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 23 kwietnia 2024 r. (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju nr 24 109 028 350 000 000 152 543 550, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Placówka Partnerska nr 1 w Polanicy-Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr …”. 
Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu).
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 23 lutego 2024 r. do dnia 23 kwietnia 2024 r. 
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica–Zdrój, strony internetowe: www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl, codzienna gazeta internetowa DKL24.pl oraz Gazeta Wyborcza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 27, II piętro, tel. 074 86 80 636) – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a1045
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_pt-policjant1
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_2u2a4549
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_klodzko
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_klodzko
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_klodzko
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_klodzko
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_euro-2024-661cde1f7859a
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_pt-tauron4
Niedziela, 2024-04-14
List_mini_pt-chmielnicki1
Sobota, 2024-04-13
polecamy