POLANICA-ZDRÓJ - WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-09-15 09:55:37
Polanica–Zdrój, dnia 15 września 2023 r.
 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza drugie (przetargi odbyły się: 27.07.2023 r.) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych:
1) działka nr 22/5 (AM–1) o pow. 2 308 m², obręb Sokołówka, położona przy ul. Z. Nałkowskiej w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00105879/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 350 000,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Termin przetargu: 19 października 2023 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 10:00.
2) działka nr 22/6 (AM–1) o pow. 2 308 m², obręb Sokołówka, położona przy ul. Z. Nałkowskiej w Polanicy–Zdroju, KW nr SW1K/00105879/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 350 000,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Termin przetargu: 19 października 2023 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 11:00.
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 13 października 2023 r. włącznie (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju nr 24 109 028 350 000 000 152 543 550, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Placówka Partnerska nr 1 w Polanicy-Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr …”
Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu). 
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 15 września 2023 r. do dnia 15 października 2023 r.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica–Zdrój, www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 27, II piętro, tel. 74 86 80 636) – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a7529
Piątek, 2024-07-19
List_mini_pt-tonacy
Piątek, 2024-07-19
List_mini_2u2a5095
Piątek, 2024-07-19
List_mini_pt-pociag0
Piątek, 2024-07-19
List_mini_klodzko
Piątek, 2024-07-19
List_mini_klodzko
Piątek, 2024-07-19
List_mini_polanica
Piątek, 2024-07-19
List_mini_2u2a9842
Piątek, 2024-07-19
List_mini_polanica
Piątek, 2024-07-19
List_mini_2u2a7671
Czwartek, 2024-07-18
polecamy