GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-01-27 15:55:00
WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ścinawicy
1. Położenie nieruchomości: Ścinawica
2. Nr działki:  223/3 /AM-1/  
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,44 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00087834/7 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  11.400,-zł
6. Opis nieruchomości:   
Działka gruntu o kształcie  wielokąta, położona w terenie płaskim, w sąsiedztwie terenów rolnych a od strony północnej  granicy z rzeką Ścinawka. Działka niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej nabywca we własnym zakresie będzie zobowiązany do ustanowienia odpowiednich służebności na gruntach sąsiednich.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodzko nieruchomość położona na obszarze funkcjonalnym     rolnym – R.
Na działkę nr 223/3 w Ścinawicy zawarta jest umowa dzierżawy do dnia 03.04.2025 r.
Sprzedaż działki następuje z zachowaniem prawa pierwokupu dla dotychczasowego dzierżawcy.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 1.140,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 23 lutego 2023 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub  telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.
 
Wójt Gminy
 /-/  Zbigniew Tur
 
 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-06-16
List_mini_2u2a6834
Sobota, 2024-06-15
List_mini_2u2a6820
Sobota, 2024-06-15
List_mini_dkl24pl-2024-06-15-plawnica-hala-sportowa-2
Sobota, 2024-06-15
List_mini_2u2a6701
Piątek, 2024-06-14
List_mini_dkl24-psm-2024-4
Piątek, 2024-06-14
List_mini_pt-gddkia
Piątek, 2024-06-14
List_mini_zrzut-ekranu-----kopia
Piątek, 2024-06-14
List_mini_pt-woda
Piątek, 2024-06-14
List_mini_443717367-775447838069816-1331761625932596198-n
Piątek, 2024-06-14
polecamy