§ Porady prawne z myślą o Tobie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-05-15 09:12:23
 Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl

Po alimenty drogą sądową

Po dłuższej przerwie przygotowałam nową serię artykułów dla czytelników, poświęconą sprawom rodzinnym. Dla wielu osób są one bardzo emocjonalne, ponieważ dotyczącą bezpośrednio stron postępowania sądowego lub osób im najbliższych. Ale są to też sprawy, w których wielu ich uczestników stara się poradzić sobie z nimi samodzielnie. 
 
Pierwszy artykuł poświęciłam kwestii dotyczącej zasądzenia alimentów na dziecko. Kiedy należy rozważyć wniesienie do sądu sprawy o alimenty na rzecz dziecka? 
 
W sytuacji, gdy rodzic zobowiązany do alimentacji dziecka nie chce łożyć dobrowolnie na jego potrzeby lub łoży na potrzeby dziecka, ale w niewystarczającej kwocie, należy rozważyć wniesienie pozwu o zasądzenie alimentów. Oczywiście, o ile sąd dotychczas nie orzekał o alimentach na dziecko. Natomiast jeżeli z upływem czasu potrzeby dziecka uległy zwiększeniu, a możliwości zarobkowe lub majątkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji uległy poprawie, można rozważyć wniesienie pozwu o podwyższenie alimentów.
 
Stronami postępowania są powód i pozwany. Jeżeli powód jest małoletni działa za niego jego przedstawiciel ustawowy. W większości przypadków jest to rodzic, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad małoletnim dzieckiem. Natomiast jeżeli powód ma ukończone 18 lat, wytacza powództwo samodzielnie. Sądem właściwym do wniesienia pozwu jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawionego do alimentów (w tym przypadku chodzi o powoda) lub pozwanego. W sprawie o alimenty wybór sądu właściwego do rozpoznania sprawy należy do powoda.
 
W pozwie o zasądzenie alimentów wnosimy o ich zasądzenie od dnia jego wniesienia, określając miesięczną kwotę dochodzonych od pozwanego alimentów. W tej sytuacji, gdy sąd zasądzi alimenty od pozwanego w określonej kwocie, będzie on zobowiązany do ich wyrównania od dnia wniesienia pozwu, jeżeli sąd taką datę określi w wyroku zasądzającym alimenty. Wyrównanie nastąpi w całości lub w części, w zależności, czy pozwany w tym okresie dobrowolnie uiszczał alimenty na dziecko oraz w jakiej kwocie, lub czy sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentacyjnym.
 
W pozwie o zasądzenie alimentów należy wskazać wszystkie koszty utrzymania powoda. Są to m. in.: koszty opłat za dom/mieszkanie oraz rachunki za media w części przypadającej na powoda. Sąd bierze pod uwagę także koszty utrzymania wyłącznie przypadające na powoda, takie jak: wyżywienie, odzież, obuwie itd. Jeżeli powód wymaga szczególnych wydatków na swoje utrzymanie, należy je określić kwoto i napisać z czego wynikają, np. koszty leczenia, edukacji (korepetycje) czy specjalne wyżywienie. Należy pamiętać, że dowodem w sprawie o zasądzenie alimentów w zakresie potrzeb powoda są przede wszystkim: faktury, paragony imienne, historia rachunku bankowego lub zaświadczenia z konkretnych instytucji wskazujące osobę, na rzecz której są wystawione z określeniem ponoszonych kwot i z jakiego tytułu. W sprawie o alimenty sądy nie uwzględniają paragonów, chyba że są one połączone z potwierdzeniem przelewu, jeżeli płatności dokonano kartą płatniczą. Wymienione w treści pozwu dowody z dokumentów należy dołączyć do pozwu. Do pozwu należy również dołączyć odpis aktu urodzenia powoda. W przypadku spraw o alimenty urzędy stanu cywilnego, na wniosek uprawionego do alimentów, wydają za darmo odpis aktu urodzenia.
 
Sąd wydając wyrok bierze pod uwagę także możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji oraz jego wkład w życie i wychowanie dziecka uprawnionego do alimentów. W związku z tym należy podać informacje o możliwych dochodach lub posiadanym majątku przez zobowiązanego do alimentacji. W sprawie o zasądzenie alimentów zobowiązanym jest pozwany. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wykazać konkretnych kwot lub po prostu ich nie znamy, sąd zobowiąże pozwanego do przedłożenia rozliczenia podatkowego za ubiegły rok i bieżących zaświadczeń o dochodach. 
 
Ważną informacją jest fakt, że uprawiony do alimentów (powód) jest ustawowo zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych i skarbowych, m. in. nie ponosi opłaty od pozwu czy opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeżeli jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. 
 
W sprawie o alimenty powód już w pozwie jak i na późniejszym etapie postępowania może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania. Wniosek o zabezpieczenie wymaga pisemnego uzasadnienia. Jeśli jest składany przez osobę uprawioną do alimentów, nie podlega opłacie sądowej. W przypadku gdy sąd uwzględni wniosek o zabezpieczenie, uprawiony do alimentów, już w toku postępowania, będzie miał zapewnione środki pieniężne niezbędne do swojego utrzymania.
adwokat Izabela Baran
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516
53–661 Wrocław
izabelabaran.pl
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_wieza-widokowa-na-czerncu-1-dkl24
Sobota, 2024-04-20
List_mini_2u2a4556
Sobota, 2024-04-20
List_mini_pt-boiska2
Sobota, 2024-04-20
List_mini_pt-ziemia3
Piątek, 2024-04-19
List_mini_img-20240417-wa0004
Piątek, 2024-04-19
List_mini_pt-siewnik2-----kopia
Piątek, 2024-04-19
List_mini_1713545069724
Piątek, 2024-04-19
List_mini_bystrzyca-herb
Piątek, 2024-04-19
List_mini_6f166ac9-7248-45ab-ac7a-54b752b76b14
Piątek, 2024-04-19
List_mini_grafika-01-przemoc-psychiczna-poziom
Piątek, 2024-04-19
polecamy