KŁODZKO - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-05-14 12:49:35
Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Romualda Traugutta 2 w Kłodzku o powierzchni 53,89 m², pomieszczenia przynależne: pomieszczenie gospodarcze – 2,40 m², piwnica – 3,18 m² wraz z udziałem 106/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 27/2 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni  0,0213 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00061571/7, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 114.0050.2024 
z dnia 13.05.2024 r.
Termin zamieszczenia wykazu
 
Od dnia 14.05.2024 r.  do dnia 04.06.2024 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 25.06.2024 r.

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-pierwszy3
Sobota, 2024-06-22
List_mini_dkl24-wierszowisko-duszniki-zdroj--8-
Piątek, 2024-06-21
List_mini_img-3977
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-soltyszs
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6992
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-klubs1
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6917
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_1692982928254
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_duszniki-2
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_2u2a6598
Czwartek, 2024-06-20
polecamy