KŁODZKO - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-05-10 09:05:10
Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 10.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 110.0050.2024 z dnia 09.05.2024 r., który dot. nieruchomości gruntowej poł. w Kłodzku przy ul. H. Sienkiewicza, ozn. geodez. jako dz. nr 4/5 (AM-3) obręb Zacisze, o pow. 0,0285 ha, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00088993/6.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 21.06.2024 r.
  
Sporządziła: Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-pierwszy3
Sobota, 2024-06-22
List_mini_dkl24-wierszowisko-duszniki-zdroj--8-
Piątek, 2024-06-21
List_mini_img-3977
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-soltyszs
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6992
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-klubs1
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6917
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_1692982928254
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_duszniki-2
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_2u2a6598
Czwartek, 2024-06-20
polecamy