POLANICA-ZDRÓJ - WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-12-01 08:58:38
Polanica-Zdrój, dnia 1 grudnia 2023 r.
 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza drugie (pierwsze przetargi odbyły się: 11.08.2023 r.)  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych:
1) działka nr 398 (AM–2) o pow. 1 072 m², obręb Nowy Wielisław, położona przy ul. B. Głowackiego w Polanicy-Zdroju, KW nr SW1K/00084283/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).
Termin przetargu: 8 stycznia 2024 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 9:00.
2) działka nr 399 (AM–2) o pow. 1 070 m², obręb Nowy Wielisław, położona przy ul. B. Głowackiego w Polanicy-Zdroju, KW nr SW1K/00084283/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).
Termin przetargu: 8 stycznia 2024 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 10:00.
3) działka nr 402 (AM–2) o pow. 850 m², obręb Nowy Wielisław, położona przy ul. B. Głowackiego w Polanicy-Zdroju, KW nr SW1K/00084283/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (aktualnie 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wysokość wadium: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
Termin przetargu: 8 stycznia 2024 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 11:00.
 
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 29 grudnia 2023 r. włącznie (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju nr 24 109 028 350 000 000 152 543 550, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Placówka Partnerska nr 1 w Polanicy-Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr …”. 
Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu). 
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 2 stycznia 2023 r.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica–Zdrój, www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 27, II piętro, tel. 74 86 80 636) – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-budzet.lokalny
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_dkl24-stronie-slaskie-festiwal-turystyki-2
Niedziela, 2024-02-25
List_mini_2u2a3606
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-centrprz
Sobota, 2024-02-24
List_mini_1708786338212
Sobota, 2024-02-24
List_mini_dkl24-b-terlecki-wystawa-kok-2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-wojt2
Sobota, 2024-02-24
List_mini_20200703-135322
Sobota, 2024-02-24
List_mini_pt-panoramak1
Piątek, 2024-02-23
polecamy