KŁODZKO - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-03-03 09:43:14
Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ksawerego Dunikowskiego 1/I m. 53 w Kłodzku o powierzchni 34,87 m² wraz oraz udziałem 2/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 27/1 (AM-3) obręb Centrum o powierzchni  0,0260 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00037922/6, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 47.0050.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. 
 
      Termin zamieszczenia wykazu:
 
Od dnia 3 marca 2023 r.  do dnia  24 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 14 kwietnia 2023 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a8258
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-bgk
Środa, 2023-03-29
List_mini_dkl24pl-dozynki-2021-nowa-wies-8
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-winda
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-kociol2
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-jaromierz
Środa, 2023-03-29
List_mini_zyczenia-bystrzyca-2023
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-osp0
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-ubrania
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-kulturalnik74ea
Wtorek, 2023-03-28
polecamy