WIEŚCI Z KRUS-u

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-02-23 09:15:04
BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. zewn.). Aby uniknąć wypadku w gospodarstwie rolnym, niemal na każdym kroku trzeba zachować ostrożność. Dziś wskazujemy, jak należy postępować podczas obsługi zwierząt inwentarskich:
 

Pracuj bezpiecznie w gospodarstwie rolnym. Zasady bhp przy obsłudze bydła

Bydło domowe to udomowiony podgatunek tura europejskiego – zwierzęcia z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych. Dzikim przodkiem formy udomowionej był tur Bos primigenius. Udomowianie następowało w różnych miejscach, w różnym czasie i pozostawało w związku z przejściem człowieka do osiadłego trybu życia. Pierwsze ślady oswojenia odkryto około 8 tysięcy lat temu. Początkowo było użytkowane na mięso, a później jako siła robocza. Mleczne użytkowanie bydła nastąpiło około 1000 lat p.n.e. Racjonalna hodowla bydła rozwinęła się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Ze względu na rodzaj cech anatomicznych, fizjologicznych i morfologicznych bydło dzieli się na trzy typy użytkowe – typ mleczny, mięsny i kombinowany.

Hodowla bydła, bez względu na jej skalę oraz typ użytkowy, wiąże się z ryzykiem zaistnienia wypadku. Podczas karmienia, dojenia czy zabiegów higienicznych może dojść do uderzeń, pogryzień, przygnieceń, szarpnięć a nawet stratowania osoby obsługującej. Podczas obsługi bydła często dochodzi do upadków osób na śliskiej, zanieczyszczonej karmą lub odchodami zwierzęcymi, nawierzchni w oborach. Upadki osób mają miejsce również podczas przepędzania bydła na pastwiskach i podwórzach gospodarstwa.

             Główne przyczyny wypadków z udziałem bydła to:  

 • niewłaściwy sposób obsługi,
 • narowistość i agresja zwierząt,
 • nieprawidłowe metody poskramiania,
 • reakcja zwierząt na strach, ból, hałas,
 • złe warunki bytowania bydła (duże zagęszczenie, brak dostępu do wody i paszy oraz wybiegów),
 • niedostosowana infrastruktura do profilu produkcji i obsady zwierząt (brak korytarzy paszowych, zbyt małe pomieszczenia, brak ogrodzeń),
 • wady konstrukcyjne i zaniedbania w pomieszczeniach inwentarskich (niezabezpieczone otwory stropowe, kanały, studzienki, zanieczyszczone korytarze i ciągi komunikacyjne).

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami, stresem i stratą czasu.

Należy pamiętać, że odpowiednie traktowanie bydła jest uregulowane prawnie, ale również podyktowane być to powinno względami etycznymi i praktycznymi. Mniej czynników stresogennych powoduje, że zwierzęta są zdrowsze i bardziej wydajne, a ich obsługa bezpieczniejsza.

            Obsługa bydła powinna być prowadzona przez osoby: 

 • dorosłe,
 • sprawne fizycznie,
 • zdrowe,
 • zrównoważone,
 • znane zwierzętom i przyjaźnie do nich nastawione,
 • z dużymi dorosłymi buhajami jak również z młodymi bykami mogą pracować wyłącznie silni mężczyźni.

 Bydło jest spokojniejsze, gdy opiekuje się nim osoba znana. Aby zwierzę nie wystraszyło się i nie było zaskoczone obecnością osoby obsługującej, należy zastosować się do kilku podstawowych zasad postępowania:

 • trzeba być zdecydowanym, ale jednocześnie ostrożnym i spokojnym,
 • zwierzę należy uprzedzić głosem o zbliżaniu się i nie wchodzić pomiędzy nie i inne bez ostrzeżenia, jak również nie podchodzić od tyłu,
 • wchodząc pomiędzy zwierzęta warto oswajać je dotykiem,
 • kategorycznie nie można obsługiwać zwierząt, będąc pod wpływem alkoholu,
 • należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi byków czy też karmiących krów,
 • do wyprowadzania buhajów należy używać drążków zakładanych do kółka nosowego oraz kantarów, a w wyjątkowych przypadkach należy skorzystać z pomocy dodatkowych osób,
 • do wyprowadzania zwierząt na pastwiska należy używać gładkich, mocnych linek, powrozów lub łańcuchów i kategorycznie nie owijać nimi dłoni,
 • podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych (korekcja racic, kopyt, rogów) używać należy poskromu, w razie potrzeby skorzystać z pomocy drugiej osoby,
 • transportując zwierzęta należy używać do tego celu przyczep o odpowiednio wysokich burtach i mocnych wiązaniach; pochylnie do wyprowadzania powinny być dostatecznie szerokie i wyposażone w bariery boczne.

 

 Bardzo ważną rzeczą przy hodowli bydła są odpowiednie pomieszczenia inwentarskie, które powinny być:

 • przestronne, czyste,
 • wyposażone w  przestronne stanowiska, korytarze paszowe i bieżącą wodę,
 • z bezpieczną instalacją elektryczną;
 • z osobnymi, odpowiednio wyposażonymi (liny, łańcuchy) stanowiskami dla zwierząt szczególnie niebezpiecznych,
 • z korytami i żłobami umożliwiającymi podawanie karmy z zewnątrz,
 • pozbawione progów w przejściach,
 • odpowiednio oświetlone zarówno światłem dziennym jak i sztucznym,
 • przy otworach zrzutowych i włazach muszą być barierki,
 • wyposażone w odpowiedniej konstrukcji schody z poręczami,
 • regularnie sprzątane, szczególnie na traktach komunikacyjnych,
 • z uporządkowanymi i odpowiednio przechowanymi narzędziami i urządzeniami.

 Stosując ww. zasady przyczyniamy się do dobrostanu bydła, a więc do tego, że zwierzę jest zdrowe, dobrze odżywione, trzymane w odpowiednich warunkach i jest w stanie wyrazić wrodzone zachowania oraz nie cierpi z powodu bólu, strachu czy stresu. Dobrostan zwierząt ma z kolei pozytywny wpływ na wydajność mleczną krów jak i wydajność rzeźną – wydajność poubojową. Obsługa bydła mającego zapewniony odpowiedni dobrostan jest bardziej bezpieczna dla ludzi, przez co występuje tu mniejsze ryzyko wypadku.

Damian Bartkowski

specjalista

PT KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej

Opracowano na podstawie materiałów i broszur prewencyjnych KRUS, FAWEC (www.krus.gov.pl)

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-zlote0
Środa, 2021-03-03
List_mini_pt-bulodrom0
Środa, 2021-03-03
List_mini_pt-kwota
Środa, 2021-03-03
List_mini_stronie
Środa, 2021-03-03
List_mini_polanica-park2
Środa, 2021-03-03
List_mini_pt-przedr0
Środa, 2021-03-03
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2021-03-03
List_mini_pt-grazia3
Środa, 2021-03-03
List_mini_pt-roszady
Wtorek, 2021-03-02
List_mini_pt-radas
Wtorek, 2021-03-02
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz