MIĘDZYLESIE

 • GOWORÓW - gm. Międzylesie (inf. wł.). W tej miejscowości systematycznie buduje się narrację wsi tematycznej. To następstwo wpisania jej do sieci najciekawszych tego typu miejsc w Polsce. Co interesujące - gros przedsięwzięć podejmują i realizują sami mieszkańcy, przy wsparciu gminy.Wsi pod Pątnikiem przypisano rolę turystyczno-rekreacyjną ze względu na jej atrakcyjne położenie. Blisko jest od...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Gmina ma stworzyć warunki dla funkcjonowania pomocy medycznej niezbędnej jej mieszkańcom. W przypadku międzyleskiej ona znacznie wykracza ponad lokalne możliwości, gdyż samodzielnie nie jest w stanie np. zapewnić dostępu do medycznych świadczeń wieczorowo-nocnych. Praktyka lekarza rodzinnego funkcjonuje do godz. 18:00, zaś później - w razie potrzeby - trzeba skierować...
 • Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2020r. poz. 293 ze zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę  Miejską w Międzylesiu uchwały nr XXXVII/191/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Z planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanego dla całej gminy jasno wynika, które jej obszary staną się miejscem zabudowy mieszkalnej lub innej. Ale po drodze następuje jego weryfikacja, bowiem są osoby lub podmioty zainteresowane przekształceniem dotychczasowych gruntów rolnych na teren budowlany. - W takich sytuacjach wszczynamy procedowanie i postępujemy tak,...
 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie (obszar w obrębie Długopole Górne) 
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Na miarę swoich możliwości finansowych samorząd lokalny wspiera renowację obiektów zabytkowych. Tego przejawem jest choćby zapewnienie z jego strony udziału własnego dla kosztowniejszych przedsięwzięć, na które o środki stara się w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub w programach państwowych bądź unijnych. Teraz też tak uczynił i czeka na...
 • Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz
 • BYSTRZYCA KŁODZKA / MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Jarosław Surówka nie kryje słów wdzięczności dla społeczności i władz samorządowych sąsiedniej gminy Międzylesie. Wsparli oni oni finansowo tę jednostkę, dzięki czemu mogła ona wzbogacić się o tak jej potrzebny samochód osobowy.- Pojazd jest wykorzystywany do transportowania krwi oraz przewożenia lekarzy do...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). W tej gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, do których uczęszczają uczniowie aż z 22 miejscowości. Większość tych wsi, w tym niewielkie, znajduje się w górach - do wszystkich musi dotrzeć tabor dowożący dzieci i młodzież na lekcje i do miejsca wyjazdu z domów. - Niestety, ale z niektórych wsi pojazdy szkolne muszą wyjeżdżać wcześniej, by poruszając się określoną...
 • NOWA WIEŚ – gm. Międzylesie (inf. wł.). By tradycji stało się zadość i w tej gminie w ostatnią niedzielę sierpnia odbyło się święto plonów. Jednak by do tego doszło, potrzebna była praca i zaangażowanie bardzo wielu osób, przede wszystkim tych z sołectw Nowa Wieś i Domaszków. To pierwsze było tegorocznym gospodarzem dożynek, które odbyły się na placu rekreacyjnym tuż obok...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-frekwencja0
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_pt-przedszks0
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_pt-kombajn
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_pt-goworow5
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_pt-energia8
Niedziela, 2021-09-19
List_mini_k13
Sobota, 2021-09-18
List_mini_2u2a8484
Sobota, 2021-09-18
List_mini_dkl24pl-grzybobranie-polanica-zdro--j-18-09-2021--2-
Sobota, 2021-09-18
List_mini_pt-samochod1
Sobota, 2021-09-18
List_mini_rowerowo1
Sobota, 2021-09-18
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz