MIĘDZYLESIE

 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Przypadki porzucania odpadów w różnych miejscach - najczęściej gminnych - nie należą do rzadkości. "Ozdabia" się nimi lasy, tereny wypoczynku i rekreacji, nierzadko wrzuca do rowów przydrożnych. Ze strony wielu osób pojawia się oczekiwanie, że władze miejskie szybko uporają się z tym balastem, bo taki jest ich obowiązek. Te angażują swoje służby komunalne i...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Nadleśnictwo realizuje program związany z rozwojem bartnictwa. Chce nim obejmować coraz to nowsze obszary leśne, niekoniecznie pozostające w jego zarządzie. Ponieważ zwróciło się z propozycją ulokowania barci na terenach należących do gminy, jej włodarz pozytywnie odniósł się do tej oferty.- Mamy miejsca jak raz nadające się dla pszczelarstwa leśnego. Wskazaliśmy...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Dla dyrektorki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie to już ostatnie godziny pracy - zdecydowała o przejściu na emeryturę. Jej następczyni lub następca stanie przed nie lada wyzwaniem, bowiem Alicja Jakubczak pozostawia po sobie świetnie zorganizowaną placówkę, zarówno w sferze edukacyjnej i wychowawczej, jak i jej znaczenia w środowisku.- Jest kim zarządzać, bo...
 • Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzylesiu w dniu 27 maja 2022r. niżej wymienionych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych: 
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Uczenie członków Młodzieżowej Rady Miejskiej racjonalnego myślenia i wydatkowania publicznych pieniędzy jest jednym z zadań, które przed sobą postawili gminni samorządowcy. I wychodzi to całkiem nieźle, czego potwierdzeniem są efekty dotychczasowej pracy w tym zakresie.W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich MRM ma wydzielony dla swojego obszaru działania...
 • DOMASZKÓW - gm. Międzylesie (inf. wł.). Wszystko wskazuje na to, że w minoną niedzielę jakiemuś wandalowi albo wandalom nie oparła się dopiero co zrekonstruowana figura Jana Nepomucena. Uszkodzono jej dolną część.Na około 2 tys zł wstępnie oszacowano szkodę wyrządzoną w postumencie św. Jana Nepomuceuna. Figura została ustawiona i odsłonięta 3 bm. w sąsiedztwie domaszkowskiego stadionu. Kiedyś...
 • Ogłoszenie BURMISTRZA MiASTA i GMINY MIĘDZYLESIE o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie (obszaru w obrębie Międzylesie)
 • OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzenneg
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Miejscowy rynek ze względu na swój kształt należy do unikatów. Podczas gdy większość tego typu centrów w miastach tworzono na czworobokach, to międzyleskie jest trójkątne, podobnie jak w przypadku wielu czeskich miejscowości.Przez wieki swojego istnienia wszystkie pierzeje rynku w Międzylesiu były zabudowane. Jeśli pojawiła się luka, szybko ją zabudowano, czego dowodem...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Na terenie miasta i gminy zamieszkuje grupa uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy już podjęli pracę. Problemem dla niektórych z nich jest dotarcie do miejsca zatrudnienia i z powrotem do domu, gdyż dzielą ich pewne odległości. Nie wszędzie da się dojechać autobusem kursowym, bo komunikacja publiczna jest mocno ograniczona...- Stąd apel do mieszkańców, którzy mają...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a6804
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_pt-jawornik0
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_pt-prad3
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_2u2a7366
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_dkl24pl-15lecie-kbpg-klodzko-8
Sobota, 2022-07-02
List_mini_dieta-w-ciazy
Sobota, 2022-07-02
List_mini_pt-kulturalnik360
Sobota, 2022-07-02
List_mini_pt-ohp
Piątek, 2022-07-01
List_mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz