STRONIE ŚLĄSKIE

 • Dotyczy: postępowania Burmistrza Stronie Śląskiego, znak: GKP.6220.8.2021.LS, toczącego się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków apartamentowo-hotelowych...
 •  Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Dopiero co przekazany do użytku, a już ubiega się o miano najlepszej modernizacji roku 2020 - budowy XXI wieku. Chodzi o hotel "Stronie Śląskie" urządzony na bazie budynku byłej szkoły zawodowej. Zainwestowano w niego kilkanaście milionów złotych, wykonując prace zgodnie z projektem Beaty Lukas. W efekcie powstał standardowy obiekt, z zewnątrz zachowujący...
 • Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
 • OGŁOSZENIE Burmistrza Stronia Śląskiego o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stara Morawa w granicach części działki ewidencyjnej nr 86
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Już od wielu lat jest prowadzony konkurs zachęcający właścicieli domów do poprawy ich wyglądu. Władze miejskie dopingują do tego, aby inwestować w dachy, elewacje, termomodernizacje tam wszędzie, gdzie mogą spowodować ograniczenie niskiej emisji spalin. Przy tym kładą nacisk na zachowanie porządku na terenie nieruchomości i dbanie o czystość. Wszystko to jest ważne...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). W rejonie Morawki znajduje się park, który w najbliższym czasie zostanie poddany dużym przemianom. Od kaplicy św. Onufrego niemal do zapory przeciwpowodziowej powstanie obszar uporządkowanej zieleni i zorganizowanych alejek spacerowych, z pomostami przerzuconymi przez potok, osadzonymi ławkami i urządzeniami zabawowymi i sprawnościowymi. Przypisuje się mu funkcję...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Ta zima w podśnieżnickiej gminie była wreszcie normalna, tzn. sypnęła śniegiem oraz nie pożałowała mrozu. W wyższych partiach Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika dopiero odpuszcza i tym samym uwidacznia ubytki, jakie poczyniła w nawierzchni dróg. Samorząd Stronia Śląskiego wcześniej zarezerwował w budżecie lokalnym szacunkową kwotę na tego rodzau uszkodzenia. Są one...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Kilka milionów złotych wykorzysta się w tym roku na dalszy rozwój sieci wodnej i kanalizacyjnej. W niektórych przypadkach to będzie kontynuowanie wcześniej rozpoczętych prac, gdzie indziej ich zainaugurowanie.Osiedle Morawka zostanie wzbogacone o nową sieć wodną i kanalizacyjnąNajpoważniejszym zadaniem okazuje się czwarty etap inwestowania w osiedle Morawka. W...
 • Wielkanoc to czas radości i nadziei. Czas odrodzenia się wiary w siłę drugiego człowieka. Życzymy Wam Drodzy Mieszkańcy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość i wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech ten wyjątkowy czas napełni Was pokojem i wiarą. Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-zasady
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-przewozy1
Środa, 2021-04-14
List_mini_2u2a1360
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-cis2
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-miss
Środa, 2021-04-14
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2021-04-14
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz