STRONIE ŚLĄSKIE

 • Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
 • BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Coraz więcej uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w gminie strońskiej swobodniej zaczyna władać językiem polskim. To za sprawą nauki naszego języka, którą zaproponowała dyrektorka Zespołu Szkół Samorządowych w odpowiedzi na wnioski przybyszów. Od pomysłu od razu udało się przejść do jego realizacji, bo organ prowadzący dla szkoły, czyli gmina, przyklasnął...
 • STRACHOCIN - gm. Stronie Śląskie (inf. wł.). Lasy pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Lądek-Zdrój są bardziej udostępniane turystom. Wędrowcy nie tylko je przemierzają, ale od niedawna także mogą w nich przenocować w ramach ogólnopolskiego programu realizowanego przez Lasy Państwowe. Jak przekonuje nadleśniczy Łukasz Pogoński - przybywa chętnych na podniesienie sobie adrealiny wśród drzew i...
 • ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Na 21 czerwca zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie toczącej się dyskusji w sprawie ochrony przyrody i zagospodarowania przestrzennego gminy. Jak wiadomo - obowiązujące programy ochronne, np. Natura 2000, wyłączają z możliwości objęcia inwestycjami niektórych obszarów w tej części ziemi kłodzkiej. Wzbudza to pewne...
 • Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Szpitalnictwo psychiatryczne w tej miejscowości już istnieje siedem dekad. Ten fakt podkreślono podczas wtorkowej uroczystości, na której były gratulacje, życzenia, podziękowania i odniesienie się do przeszłości i współczesności.W sali widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 14 bm. zorganizowano obchody związane z 70. rocznicą utworzenia...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a6804
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_pt-jawornik0
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_pt-prad3
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_2u2a7366
Niedziela, 2022-07-03
List_mini_dkl24pl-15lecie-kbpg-klodzko-8
Sobota, 2022-07-02
List_mini_dieta-w-ciazy
Sobota, 2022-07-02
List_mini_pt-kulturalnik360
Sobota, 2022-07-02
List_mini_pt-ohp
Piątek, 2022-07-01
List_mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz