ZŁOTY STOK

 • ZŁOTY STOK. Do najbliższych wakacji powinien być gotowy plac rekreacyjny w górnej części miasteczka. Jego pojawienie się na tzw. Humlu jakiś czas temu zapowiadała burmistrz Grażyna Orczyk. Właśnie ruszyły prace budowlane… Obiekt poza urządzeniami zabawowymi ma dysponować siłownią pod chmurką i ścieżką zdrowia. Stanie się więc doskonałą ofertą dla całych rodzin. Jak podkreśla...
 • ZŁOTY STOK. O 126 zł za 1 tonę składowanych odpadów komunalnych podniósł cenę zakład w Domaszkowicach na Opolszczyźnie. Między innymi ten fakt przekłada się na to, że w tym roku koszt funkcjonowania systemu obsługi gospodarki odpadami w gminie złotostockiej wyniesie niemal 1 mln zł. Trzeba wliczyć w nią odbieranie i transport odpadów na jej obszarze, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki,...
 • SUBREGION. W powiatach kłodzkim i ząbkowickim strażacy-ochotnicy podsumowują dokonania w roku poprzednim, wyznaczają swoje cele na rok bieżący. Czynią to podczas zebrań sprawozdawczych. Jedno z nich odbyło się niedawno w Mąkolnie (gm. Złoty Stok). Uczestniczyła w nim burmistrz Grażyna Orczyk, wysoko oceniając aktywność miejscowej jednostki OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie tylko...
 • ZŁOTY STOK. Choć nie należy to do obowiązku gminy, ta co roku stara się wspierać finansowo działalność organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego prowadzoną na jej obszarze. Burmistrz Grażyna Orczyk jest zdania, że dzięki temu zwiększa się oferta kulturalna, rekreacyjna czy sportowa dla mieszkańców, z drugiej strony wspólnie rozwiązuje się oczekiwania społeczności lokalnej. Kilka...
 • ZŁOTY STOK. W sąsiedztwie ratusza burmistrz Grażyna Orczyk i sekretarz miasta Mirosława Sowiak dla potomnych z tego pogórniczego miasteczka przekazały przesłanie. Kapsułę czasu, wypełnioną znacznikami teraźniejszości, wmurowały w przestrzeń remontowanych schodów przy budynku.  Za kilkadziesiąt lat, gdy zajdzie konieczność przebudowy bądź wymiany podejścia do centralnego obiektu, jutrzejsi...
 • ZŁOTY STOK. Szybko i sprawnie przeprowadzono zebrania wiejskie w ramach kampanii sprawozdawczo-wyborczej podsumowującej kadencję sołecką. We wszystkich tych spotkaniach uczestniczyła burmistrz Grażyna Orczyk, przysłuchując się m.in. propozycjom mieszkańców dotyczącym dalszego rozwoju ich miejscowości oraz gminy.  Zwróciła uwagę troska uczestników tych zebrań o wydatkowanie pieniędzy na...
 • ZŁOTY STOK. Dobiegła końca kadencja rad sołeckich i sołtysów. W związku z tym w poszczególnych miejscowościach odbędą się zebrania wiejskie, na których podsumuje się dokonania minionych lat oraz wybierze nowych gospodarzy. Już 11 bm. pierwsze zebrani w Płonicy, 12 bm. w Błotnicy, 13 bm. w Laskach, 14 bm. w Chwalisławiu i 15 bm. w Mąkolnie. Wszystkie zaplanowano w świetlicach wiejskich w porze...
 • ZŁOTY STOK. Ponad 400 wykonawców kolęd i pastorałek przewinęło się przez miasteczko w minioną niedzielę. W kościele oraz w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji łącznie zaprezentowało się 30 grup śpiewaczych z Dolnego Śląska.  Nagroda grand prix burmistrz Złotego Stoku Grażyny Orczyk trafiła do "Jarzębiny" z Kobierzyc.  (wb)Foto CKiP Złoty Stok
 • ZŁOTY STOK. Klub Sportowy "Orzeł" Mąkolno był organizatorem turnieju halowej piłki nożnej dla drużyn dziecięcych. Przeprowadzono go w minioną niedzielę z udziałem 10 zespołów. Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach. W pierwszej, obejmującej zawodników z rocznika 2008, kolejność była następująca: 1. "Orlik" Ząbkowice Śląskie, 2. "Hutnik" Szczytna, 3. Akademia Sportu...
 • MATERA (Włochy). To miasto wykute w skałach i bułgarskie Płowdiw są tegorocznymi Europejskimi Stolicami Kultury. Inauguracja obchodów w Materze odbyła się w minioną sobotę m.in. z udziałem 39 orkiestr. Odegrały one "Odę do radości" - hymn zjednoczonej Europy. Wśród zespołów muzykujących znalazła się również Górnicza Orkiestra Dęta ze Złotego Stoku. Da ona jeszcze koncert w...
 • Studio27
 • Hover-dkl
 • Kotlina-dkl
 • DKL_Luk
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Ms-auto

najnowsze artykuły

Mini_pt-biskup0
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-tablica0
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-medalowo1
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-syrena1
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-diecezja0
Piątek, 2019-03-22
List_mini_mini-bystrzyca-kl-herb
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-skrzek0
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-swierki
Czwartek, 2019-03-21
List_mini_pt-batory0
Czwartek, 2019-03-21
List_mini_pt-folklor1
Czwartek, 2019-03-21
polecamyZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz