ZŁOTY STOK

 • LASKI - gm. Złoty Stok (inf. wł.). W tej niemałej wsi, w której pojawia się coraz więcej usług turystycznych, istniejąca sieć wodociągowa może ulec rozbudowie. Aby tak się stało, sami mieszkańcy muszą potwierdzić opłacalność ewentualnej inwestycji. Dlatego do 18 stycznia br. sołtys Lasek przyjmuje od nich deklaracje, w których określą się do ewentualnego korzystania z tego...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Obowiązkiem każdej gminy jest zaspokojenie potrzeb lokalowych swojej społeczności, tzn. tych mieszkańców, którzy z powodu różnych dysfunkcji zdrowotnych, niezamożności lub z innych przyczyn kwalifikują się do otrzymania dachu nad głową z zasobu komunalnego. Ta sytuacja zmusza samorządy lokalne do posiadania takiej rezerwy mieszkań i racjonalnego ich wykorzystywania.Gros...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Nigdy to nie była gmina rolnicza. Ze wzglęu na podgórski charakter jakość ziemi kwalifikowano do klasy V - VI, a więc nienadającej się do masowej produkcji zbożowej. Właściciele niewielkich gospodarstw w większości byli chłoporobotnikami, czyli zatrudnionymi w fabrykach czy instytucjach, hodującymi trzodę lub bydło dla własnych potrzeb. Z upływem czasu, przechodząc na...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków prowadzona jest rewitalizacja kościoła poewangelickiego. Okazały obiekt w centrum miasta zostanie przekształcony w centrum służące kulturze i turystyce, a będzie to możliwe, m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Starannie przygotowano dokumentację na potrzeby adaptacji wielowiekowej świątyni w Złotym Stoku dla nowego...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.) Gminy mają obowiązek uchwalenia corocznego programu rozwiązywania problemów alkoholizmu i przeciwdziałania narkomanii. W Złotym Stoku każdorazowo podstawy programowe opracowuje działająca przy burmistrzu komisja tworzona przez fachowców zajmujących się tymi zagadnieniami. W jej pracy przydają się doświadczenia płynące z funkcjonującego punktu konsultacyjnego, w którym...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Współpraca miasteczka i gminy z czeską Bilą Vodą dziś sprowadza się m.in. do realizacji projektów owocujących zadaniami o podobnych charakterze. Ale związki obu przygranicznych miejscowości mają swoją dłuższą historię, opartą choćby na działalności królewny Marianny Orańskiej w XIX wieku, która była właścicielką wielu lokalnych nieruchomości. Tak burmistrz Grażyna...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Nie da się nie zauważyć poczynań władz miejskich na rzecz podjęcia w pogórniczej miejscowości jak największej rzeszy turystów. Z roku na rok już nie tylko dla kopalni złota zatrzymuje się ich coraz więcej. Umiejętna promocja atrakcji miasteczka, prowadzona wszędzie, gdzie to jest możliwe, powoduje, że droga krajowa oraz droga wojewódzka przestały li tylko przebiegać...
 • Burmistrz Złotego Stoku działając na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1900) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 6 i 7 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dania 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),...
 • Burmistrz Złotego Stoku działając na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1900) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 6 i 7 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dania 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),...
 • Burmistrz Złotego Stoku działając na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1900) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 6 i 7 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dania 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-szklany0
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-foremnik1
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-budzetowy
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-smieci
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-energia8
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-akcjaz0
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-bartnicy1
Sobota, 2021-01-16
List_mini_ludwik-jerzy-kern
Sobota, 2021-01-16
List_mini_pt-dwory0
Sobota, 2021-01-16
List_mini_pt-sanki0
Sobota, 2021-01-16
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz