KUDOWA-ZDRÓJ

 • Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykazy...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Gmina musi zwrócić część dotacji unijnej przyznanej jej w ramach polsko-czeskiego projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis". Tak zdecydowało Ministerstwo Rozwoju Republiki Czeskiej, które jest instytucją zarządzającą finansami dla tego rodzaju zadań transgranicznych. Jeśli tego nie uczyni w określonym czasie, to wszyscy partnerzy tego projektu, tj....
 • EUROREGION GLACENSIS (inf. wł.). Starosta czeskiego Nachodu Jan Birke i burmistrzyni Kudowy-Zdroju Aneta Potoczna podczas dzisiejszej (8 bm.) sesji nadzwyczajnej rady miejskiej wyjaśnili radnym, dlaczego kurort musi oddać część dotacji otrzymanej od Unii Europejskiej. Chodzi o kwotę 295 628,75 euro (1 375 tys. zł) z przyznanych uzdrowisku w ogóle 499 596 euro w ramach partnerskiego projektu...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Klikawa i wpadające do niej potoki znajdują się w zlewni Morza Północnego. Tym samym czynią Kudowę-Zdrój unikatem na hydrologicznej mapie Polski, gdyż zdecydowana większość rzek krajowych zasila Morze Bałtyckie. Zanim jednak kudowskie wody dotrą do celu, przepływają przez kilka państw, zaczynając od sąsiednich Czech. Tym bardziej muszą być poddane ochronie.Cieki wodne...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Burmistrzyni Aneta Potoczna podpisała porozumienie z Zarządem Krajowego Zasobu Nieruchomości dotyczące wzniesienia w kurorcie dwóch budynków mieszkalnych. W ich powstanie zostaną zaangażowane środki Banku Gospodarstwa Krajowego, zaś powstaną w rejonie ul. Łąkowej. Samorząd miejski już przygotowuje się do przedsięwzięcia, którego inwestorem będzie społeczna inicjatywa...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Teatr pod Blachą to trwały element miejscowego parku Zdrojowego. Latem chroni przed upałami, zimą staje się miejscem pozbawionym śniegu. To w tym obiekcie organizuje się wiele imprez kulturalnych i rekreacyjnych z dużą dawką świeżego powietrza.Kilkanaście lat temu, z powodu dużego obciążenia dachu lodem, doszło do zawalenia się sporej częsci konstrukcji tej budowli...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Przygraniczne położenie uzdrowiska sprzyja realizacji z czeskimi partnerami wielu ciekawych przedsięwzięć. Tego przykładem jest choćby projekt pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem zagrożeń" prowadzony przez strażaków ochotników z Hronova i Kudowy-Zdroju. Zakładał on wzbogacenie jednostek w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy i tym samym podniesienie ich...
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic: Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Obszar byłych Kudowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego dziś stanowi strefę ekonomiczną. Oznacza to, że jest uzbrojony w podstawowe media i nic, tylko wypatrywać na nim nowych przedsiębiorców. Tym bardziej, że stoją tam gotowe obiekty czekające na zagospodarowanie. Tak jednak się nie dzieje, bowiem - jak wyjaśnia burmistrzyni Aneta Potoczna - budynki są ujęte w...
 • Działając na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, przy ul. Zdrojowej 24 
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-zasady
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-przewozy1
Środa, 2021-04-14
List_mini_2u2a1360
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-cis2
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-miss
Środa, 2021-04-14
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2021-04-14
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz