WIEŚCI Z KRUS-u

BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. zewn.). Aby uniknąć wypadku w gospodarstwie rolnym, niemal na każdym kroku trzeba zachować ostrożność. Dziś wskazujemy, jak należy postępować podczas obsługi zwierząt inwentarskich:
 

Pracuj bezpiecznie w gospodarstwie rolnym. Zasady bhp przy obsłudze bydła

Bydło domowe to udomowiony podgatunek tura europejskiego – zwierzęcia z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych. Dzikim przodkiem formy udomowionej był tur Bos primigenius. Udomowianie następowało w różnych miejscach, w różnym czasie i pozostawało w związku z przejściem człowieka do osiadłego trybu życia. Pierwsze ślady oswojenia odkryto około 8 tysięcy lat temu. Początkowo było użytkowane na mięso, a później jako siła robocza. Mleczne użytkowanie bydła nastąpiło około 1000 lat p.n.e. Racjonalna hodowla bydła rozwinęła się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Ze względu na rodzaj cech anatomicznych, fizjologicznych i morfologicznych bydło dzieli się na trzy typy użytkowe – typ mleczny, mięsny i kombinowany.

Hodowla bydła, bez względu na jej skalę oraz typ użytkowy, wiąże się z ryzykiem zaistnienia wypadku. Podczas karmienia, dojenia czy zabiegów higienicznych może dojść do uderzeń, pogryzień, przygnieceń, szarpnięć a nawet stratowania osoby obsługującej. Podczas obsługi bydła często dochodzi do upadków osób na śliskiej, zanieczyszczonej karmą lub odchodami zwierzęcymi, nawierzchni w oborach. Upadki osób mają miejsce również podczas przepędzania bydła na pastwiskach i podwórzach gospodarstwa.

             Główne przyczyny wypadków z udziałem bydła to:  

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami, stresem i stratą czasu.

Należy pamiętać, że odpowiednie traktowanie bydła jest uregulowane prawnie, ale również podyktowane być to powinno względami etycznymi i praktycznymi. Mniej czynników stresogennych powoduje, że zwierzęta są zdrowsze i bardziej wydajne, a ich obsługa bezpieczniejsza.

            Obsługa bydła powinna być prowadzona przez osoby: 

 Bydło jest spokojniejsze, gdy opiekuje się nim osoba znana. Aby zwierzę nie wystraszyło się i nie było zaskoczone obecnością osoby obsługującej, należy zastosować się do kilku podstawowych zasad postępowania:

 

 Bardzo ważną rzeczą przy hodowli bydła są odpowiednie pomieszczenia inwentarskie, które powinny być:

 Stosując ww. zasady przyczyniamy się do dobrostanu bydła, a więc do tego, że zwierzę jest zdrowe, dobrze odżywione, trzymane w odpowiednich warunkach i jest w stanie wyrazić wrodzone zachowania oraz nie cierpi z powodu bólu, strachu czy stresu. Dobrostan zwierząt ma z kolei pozytywny wpływ na wydajność mleczną krów jak i wydajność rzeźną – wydajność poubojową. Obsługa bydła mającego zapewniony odpowiedni dobrostan jest bardziej bezpieczna dla ludzi, przez co występuje tu mniejsze ryzyko wypadku.

Damian Bartkowski

specjalista

PT KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej

Opracowano na podstawie materiałów i broszur prewencyjnych KRUS, FAWEC (www.krus.gov.pl)