OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-07-14 10:38:47
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 30-07-2020r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 126, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej:
 
57-513 Wilkanów, nr działki 336 oraz 338/2,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 16656 [NKW: SW1K/00016656/7].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość oznaczona księgą wieczystą SW1K/00016656/7 o powierzchni 7,2400 ha. W skład nieruchomości wchodzą działka nr 336 oraz działka nr 338/2. Działka oznaczona  nr 336 (pow. 0,5400 ha) stanowi teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, zabudowana jest poniemieckim budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 160m2 z dobudowaną częścią gospodarczą: stajnią murowaną o pow. 42m2, stodołą murowaną o pow. 20m2, wiatą murowaną o pow. 66m2, stodołą murowaną o pow. 70m2. Pozostała część gruntu wykorzystywana jest jako teren łąki oraz droga gruntowa prowadząca do posesji. Graniczy bezpośrednio z drogą publiczną. Działka oznaczona nr 338/2 (pow. 6,7000 ha) w ewidencji gruntów opisana jest jako grunty orne (oznaczenie użytku: RIVb pow. 14900 ha, RV pow. 4,7600 ha, RVI 0,4500 ha). Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka zatwierdzonego Uchwałą RM Nr XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013 roku, działka geodezyjna nr 338/2 znajduje się na terenie oznaczonym jako grunty rolne z wykluczeniem zabudowy. 
 
Suma oszacowania wynosi 494 938,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 329 958,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49 493,80zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy:
 Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-torfowisko0
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-stronie
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-mini-kudowa
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_2u2a1239
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_pt-orkan0
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_pt-pkp.plk
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_pt-julia0
Środa, 2020-08-05
List_mini_pt-bialy1
Środa, 2020-08-05
List_mini_pt-oespe0
Środa, 2020-08-05
List_mini_mini-gmina-klodzko
Środa, 2020-08-05
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz