POLANICA-ZDRÓJ - WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-04-19 08:45:58
Polanica–Zdrój, dnia 19 kwietnia 2024 r.
 
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151 (AM-3) o pow. 2 087 m², obręb Nowy Zdrój, położona przy ul. Adama Mickiewicza 4 w Polanicy–Zdroju, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00017877/9.
Cena wywoławcza nieruchomości: 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100). Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361) zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wysokość wadium: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Termin przetargu: 26 czerwca 2024 r., Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń – nr 3, parter) o godz.: 12:00.
Wniesienia ustalonego wadium w pieniądzu należy dokonać do dnia 19 czerwca 2024 r. (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju nr 24 109 028 350 000 000 152 543 550, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Placówka Partnerska nr 1 w Polanicy-Zdroju. W tytule przelewu należy wpisać „Przetarg, działka nr …”. 
Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium i będzie przystępowała do przetargu).
Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 19 kwietnia 2024 r. do dnia 19 czerwca 2024 r. 
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Urząd Miejski w Polanicy–Zdroju (tablica ogłoszeń, parter), tablice ogłoszeń na terenie miasta Polanica–Zdrój, strony internetowe: www.bip.polanica.pl, www.polanica.pl, codzienna gazeta internetowa DKL24.pl oraz Gazeta Wyborcza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy–Zdroju (pok. nr 27, II piętro, tel. 074 86 80 636) – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a1516
Sobota, 2024-05-18
List_mini_pt-strazak3
Sobota, 2024-05-18
List_mini_img-20240518-wa0005
Sobota, 2024-05-18
List_mini_2u2a2035
Sobota, 2024-05-18
List_mini_2u2a5174
Sobota, 2024-05-18
List_mini_pt-muzyczny0
Sobota, 2024-05-18
List_mini_2u2a5523
Sobota, 2024-05-18
List_mini_pt-dziki1
Piątek, 2024-05-17
List_mini_miedzylesie
Piątek, 2024-05-17
List_mini_2u2a5461
Piątek, 2024-05-17
polecamy