§ Porady prawne z myślą o Tobie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-09-22 15:35:54
Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl

Podział majątku małżeńskiego

 
Jeżeli małżonkowie mają zawartą rozdzielność majątkową, już w tkacie trwania małżeństwa mogą podzielić swój wspólny majątek, wypracowany od powstania wspólności ustawowej małżeńskiej do jej zakończenia. To jedyny sposób na podział majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Każdy kolejny sposób podziału majątku ma miejsce po rozwiązaniu małżeństwa stron. Pamiętajmy, że od uprawomocnienia się orzeczenia separacji przez sąd do jej zniesienia, pomiędzy małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Tożsama sytuacja ma miejsce przy ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków lub ogłoszenia upadłości przez małżonka.
Podział majątku w toku sprawy o rozwód jest możliwy, jeżeli nie jest skomplikowany i nie doprowadzi do przedłużenia postępowania. W tej sytuacji, strony postępowania rozwodowego muszą być zgodne w zakresie podziału majątku wspólnego.
Kolejne sposoby podziału majątku byłych małżonków mają miejsce po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Możliwy jest podział majątku poprzez zawarcie umowy o podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowa taka, dla swojej ważności, musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Przy takim podziale majątku byli małżonkowie również muszą być zgodni odnośnie sposobu podziału wspólnego majątku. 
W sytuacji braku porozumienia byłych małżonków w zakresie podziału majątku wspólnego po rozwodzie jedyną możliwością jest wniesienie sprawy do sądu o podział majątku. Taki podział majątku ma miejsce głównie, kiedy sporne są pomiędzy stronami m. in. udziały małżonków w majątku wspólnym, składniki majątku, ich wartości, poczynione nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków lub nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, a także sposobu podziału majątku. Bardzo często, w przypadku ustalenia wartości konkretnego składnika majątku, potrzebna jest opinia biegłego z zakresu szacowania wartości ruchomości lub nieruchomości. W przypadku nieruchomości jest to powszechne zjawisko z uwagi na obecne, rosnące ceny na rynku nieruchomości. Kłopotliwym jest także podział majątku małżonków, który zawiera długi, jak np. kredyt mieszkaniowy zaciągnięty wspólnie przez małżonków. 
Nie należy jednak tak samo traktować spraw toczących się o podział majątku byłych małżonków z podziałem majątku osób, które nie zawierały związku małżeńskiego, żyjąc wspólnie w nieformalnym związku. Są to sprawy, które podlegają innym regulacjom prawnym. 

 
 
adwokat Izabela Baran 
 
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lokal 516
53 – 661 Wrocław
tel. 882 564 242
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-kresy3
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_pt-starostwob3
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_licytacja
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_pt-kolorowo0
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_pt-szpitalp0
Poniedziałek, 2023-06-05
List_mini_20230604-192706
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_img-3586
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_pt-dzbanow2r
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_pt-rozbrat
Niedziela, 2023-06-04
List_mini_5bc83a7a35ab1-o-large
Niedziela, 2023-06-04
polecamy