§ Porady prawne z myślą o Tobie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-06-21 13:22:33
Wielu z nas w swoim życiu ma kontakt z salą sądową. Bywa, że już sama ta sytuacja wywołuje ogromny stres i powoduje, że czujemy się nieporadni, a wręcz zagubieni. Wrocławska adwokat, mecenas Izabela Baran, fachowymi publikacjami postara się wesprzeć naszych czytelników w różnych sprawach, z którymi może zdarzy im się zetknąć. Chętnie też odpowie na pytania, które prosimy kierować na nasz adres e-mailowy: redakcja@dkl24.media.pl

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wiele osób ma problem z występowaniem przed sądem i samodzielną reprezentacją swojej osoby w postępowaniu sądowym. Problem ten pojawia się niezależnie od rodzaju sprawy. Spora grupa osób próbuje występować samodzielnie w sprawach rodzinnych czy spadkowych. Pokrótce przedstawię, jak złożyć samodzielnie wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. 

Sąd właściwy w sprawach spadkowych

Sądem właściwym rzeczowo w tego typu sprawach jest zawsze sąd rejonowy jako sąd I instancji. Natomiast sądem właściwym miejscowo jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Przykładowo, jeżeli ostatnim miejscem zwykłego pobytu spadkodawcy było miasto Kłodzko, to sądem właściwym rzeczowo i miejscowo w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku będzie Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział Cywilny. 
Wniosek można sporządzić pisemnie (pismem ręcznym lub na komputerze). Niektóre sądy dysponują wzorami wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. Wzory wniosków są wtedy dostępne w budynku sądu lub na stronie internetowej sądu w plikach do pobrania w wersji di edycji. W przypadku pisemnego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać sąd, do którego wniosek jest kierowany - oznaczyć uczestników postępowania z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów. Osoba, która składka wniosek jest wnioskodawcą. Wniosek należy opatrzyć datą i czytelnym podpisem. We wniosku należy wskazać, po kim ma nastąpić dziedziczenie oraz kto ma dziedziczyć spadek. Należy również wskazać, czy jest to dziedziczenie na podstawie testamentu, czy z ustawy. Pamiętajmy, że testament, który jest ważnie sporządzonym testamentem ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. 

Akta stanu cywilnego 

Do wniosku o stwierdzenie nabycie spadku należy dołączyć akta stanu cywilnego. Są to takie akta, jak akt zgonu spadkodawcy, akta stanu cywilnego wnioskodawcy i uczestników postępowania. W przypadku mężczyzn należy złożyć akt urodzenia, a w przypadku kobiet, które wychodziły za mąż, akt małżeństwa. 

Opłata od wniosku

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 złotych. Dodatkowo należy opłacić 5 złotych za wpis do rejestru spadkowego. Opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku można uiścić bezpośrednio w kasie sądu, do którego składany jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub przelewem na rachunek sądu. Rachunki bankowe sądu są dostępne w jego budynkach - w punkcie informacyjnym - lub na stronach internetowych sądu. 

 
adw. Izabela Baran
Kancelaria Adwokacka
pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516
53–661 Wrocław
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_whatsapp-image-2024-07-12-at-12.22.17--2-
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a1005
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_pt-prad3
Niedziela, 2024-07-14
List_mini_2u2a7552a
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-wop1
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a7536
Sobota, 2024-07-13
List_mini_pt-paliwa
Sobota, 2024-07-13
List_mini_2u2a5336
Piątek, 2024-07-12
List_mini_1720801352311
Piątek, 2024-07-12
List_mini_pt-oczyszczalnia1
Piątek, 2024-07-12
polecamy