KŁODZKO - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-05-06 13:06:26
Informacja 
Burmistrza Miasta Kłodzka
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 06.05.2024  r. do 27.05.2024  r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na  czas oznaczony 3 lat, część nieruchomości o pow. 502,00 m2 położonej w Kłodzku, przy ul. Dusznickiej, ozn. geodez. jako cz. dz. nr 2/1 (AM-1) obręb Nowe Miasto, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00090555/1, z przeznaczeniem na cele handlowe – pow. 150,00 m2, z przeznaczeniem na cele składowo – magazynowe - pow. 352,00 m2 oraz części nieruchomości o pow. 198,00 m2 położonej w Kłodzku, przy ul. Dusznickiej ozn. geodez. jako dz. nr 96 (AM-4) obręb Nowy Świat, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00095259/1, z przeznaczeniem na cele składowo – magazynowe.

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-pierwszy3
Sobota, 2024-06-22
List_mini_dkl24-wierszowisko-duszniki-zdroj--8-
Piątek, 2024-06-21
List_mini_img-3977
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-soltyszs
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6992
Piątek, 2024-06-21
List_mini_pt-klubs1
Piątek, 2024-06-21
List_mini_2u2a6917
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_1692982928254
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_duszniki-2
Czwartek, 2024-06-20
List_mini_2u2a6598
Czwartek, 2024-06-20
polecamy