OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-02-18 10:35:34
OBWIESZCZENIE DRUGIEJ O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 05-03-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  212, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej:
 
57-362 Krosnowice, ul. Fabryczna (działka 795/67)
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 56358 [NKW: SW1K/00056358/0].
 
Przedmiotem licytacji jest działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5-go grudnia 2089 roku o nr 795/67 (AM-2), obręb Krosnowice, o pow. 0,0128 ha zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość tj. budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 56,00m2. Zmieniono przeznaczenie użytkowania budynku z garażu na sklep. Budynek usługowy w zabudowie zwartej jednokondygnacyjny, murowany, kryty papą. Jest to budynek położony w centrum miejscowości. Dostępność komunikacyjna jest dobra, budynek położony jest przy ul. Fabrycznej. W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko działka przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową. 
 
Suma oszacowania wynosi 62 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  41 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 270,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy
Andrzej Suszycki
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-klucze
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-osemka1
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-bialskie
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_dsc-8468
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-archidiecezja0
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_stronie
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-pumptrack
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-horbowy
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-czytanie
Środa, 2021-03-03
List_mini_pt-zlote0
Środa, 2021-03-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz