Aktywni we wspólnym interesie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-01-09 17:10:12
GMINA NOWA RUDA (inf. wł.). Mimo pandemii koronawirusa, w roku 2020 udało się wykonać wiele wcześniejszych zamierzeń, których celem było udogodnienie życia lokalnej społeczności. Stało się to możliwe również dzięki temu, że gmina otrzymała wsparcie finansowe z kilku źródeł.


Wójt Adrianna Mierzejewska pozytywnie ocenia gminne dokonania minionego roku

Wójt Adrianna Mierzejewska za ważne uważa otwarcie klubu seniora w Jugowie, który zapewni opiekę starszym mieszkańcom oraz stanie się miejscem spotkań jugowian. To także przekazanie do użytku klasopracowni językowej z pełnym wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich za pieniądze otrzymane z rezerwy Premiera RP; wcześniej o podobny lokal wzbogaciła się szkoła w Jugowie. Ponadto zakupiono kilkadziesiąt komputerów wraz z osprzętem do trzech szkół gminnych.

Osiągnięciem jest wybudowanie w Sokolcu parkingu samochodowego w miejscu dotychczas mało ciekawym. Wykonano go kaskadowo, wydzielając kilkadziesiąt miejsc postojowych. Wiosną br. pojawi się na nim mała architektura.

- Mamy za sobą wybudowanie kilku dróg transportu rolnego, m.in. w Bożkowie, gdzie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa uzyskaliśmy 90 proc. funduszy na to zadanie. W tamtym roku do użytku przekazano wybudowaną remizę dla OSP w Bożkowie, wokół której utwardzono teren. Tym samym do obiektu wjechał nowy samochód pożarniczy, który nie mieścił się w starej remizie - wskazuje rozmówczyni. .
 

Nowa remiza w Bożkowie już służy strażakom ochotnikom

Pracowicie dla samorządu zapowiada się ten rok. Na trzy złożone przez niego wnioski o środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje, dwa znalazły wsparcie. Chodzi o budowę hali sportowo-widowiskowej w Ludwikowicach Kłodzkich, na które to zadanie z FIL-u otrzymano 4,3 mln zł (około 4 mln zł gmina ma zapewnione z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Obiekt ma też służyć mieszkańcom na imprezy masowe. Natomiast na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, który poprowadzi do szkoły podstawowej w Bożkowie, pozyskano 500 tys. zł.
 

Przy szkole w Ludwikowicach powstanie hala sportowo-widowiskowa

- W Bożkowie usiłujemy wybudować kanalizację. Dwukrotnie składaliśmy wnioski o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Teraz okazało się, że istnieje możliwość otrzymania wsparcia na już realizowane tego typu przedsięwzięcia. Ponieważ noworudzki Zakład Wodociągów i Kanalizacji takie zadanie prowadzi, zostanie ono poszerzone o inwestycję w Bożkowie. Przygotowany przez naszą gminę wniosek znalazł akceptację - podkreśla wójt A. Mierzejewska. - Na ten cel otrzymamy 15 mln zł, a chcemy go osiągnąć w ciągu najbliższych 2 - 3 lat. Ścieki więc popłyną do międzygminnej oczyszczalni. Dodam jeszcze, że wystąpiłam z wnioskiem do władz powiatu kłodzkiego, aby już wzięły pod uwagę modernizację swojej drogi w Bożkowie po zakończeniu układania kanalizacji.


Przez Bożków poprowadzi sieć kanalizacyjna...
 

... a w pobliżu szkoły podstawowej chodnik przy drodze powiatowej

Równolegle nasili się działania na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w tych gospodarstwach domowych, które z racji swojego położenia czy rozproszenia nie mają możliwości być wpiętymi do sieci kanalizacyjnej. Tutaj przydają się pieniądze od samorządu województwa dolnośląskiego. 
 

Budynek ośrodka kultury przejdzie termomodernizację

Prawie 2 mln zł samorząd noworudzki osiągnął z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich. Do tego dołączono budynek dawnej szkoły podstawowej w Dzikowcu, przez lata niewykorzystywany. Była propozycja zaadaptowania go na mieszkania komunalne, ale nie mogła stać się realną. Wójt przystała więc na propozycję dyrektorki OKGN-u Gabrieli Buczek i obiekt wykorzysta się na filię ośrodka kultury oraz biblioteki. Wyjdzie ona z ofertą imprez i zajęć do mieszkańców południowo-wschodniej części rozległej gminy. Będzie to pierwsza tak duża inwestycja w wydaniu OKGN-u.

- Mocno zaangażowaliśmy się w pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Chcemy zawalczyć o 17 mln zł, które zamierzamy wykorzystać na termomodernizację budynków, ograniczenie niskiej emisji spalin, rewitalizację terenów pogórniczych, w tym zbiornika w Dzikowcu z przeznaczeniem na rekreację wodną - dodaje Adrianna Mierzejewska.
(bwb)

Tagi

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-branza
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-skatepark2
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-pracodawca
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-strategia
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-zusik2
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_miedzylesie
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_staltex
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-stronieinw1
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-waliszowianie0
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-ratownik
Poniedziałek, 2021-01-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz