GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-11-27 09:02:23
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej położonej w Krosnowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Krosnowice
2. Nr działki: 2207/1 /AM-2/ 
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1671 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/76500/7 /wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza: 47.750,-zł netto
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:  
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt foremnego czworoboku, teren płaski, posiada dostęp do drogi. Położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Teren okoliczny wyposażony w uzbrojenie – sieć kanalizacyjną, gazową, energię elektryczną.                                          
W Planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i usługi turystyczne.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt  sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 4.775,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 22 grudnia 2020 roku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia przeprowadzonego przetargu.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40. 
 
Sporządziła: Grażyna Janiszyn, tel. 746474140
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bcz1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-srodowisko0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-osemka1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-smieci0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-codziennosc
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-pegeer0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-wosp
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-branza
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-skatepark2
Poniedziałek, 2021-01-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz