GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-11-27 08:53:14
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krosnowicach,  stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Krosnowice
2. Nr działki:  847/2  /AM-2/ 
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,1166 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/76423/3  /wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza:  36.450,-zł  netto
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, kształt zbliżony do trójkąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi. Położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka porośnięta trawą, częściowo zakrzaczona, teren płaski. Okoliczny  teren wyposażony w uzbrojenie – sieć kanalizacyjną, gazową, energię elektryczną. 
W Planie zagospodarowania przestrzennego działka  przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową
jednorodzinną i usługi turystyczne  
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1 % ceny  wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt   sporządzenia  umowy  notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena  nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg  odbędzie  się  dnia  29 grudnia  2020 roku o  godz.  10 15  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. 3.645,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko,  najpóźniej  do  dnia  22 grudnia 2020 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia  przeprowadzonego  przetargu.
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40. 
 
 
Sporządziła: Grażyna Janiszyn, tel. 746474140
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bcz1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-srodowisko0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-osemka1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-smieci0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-codziennosc
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-pegeer0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-wosp
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-branza
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-skatepark2
Poniedziałek, 2021-01-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz