STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-11-18 15:48:13
Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
 
 
Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim w  Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55  na  okres   21 dni i ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.stronie. dolnyslask.pl. 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim tel.74 811-77-15 lub 41.
          
Ustala się termin złożenia wniosków do dnia 31 grudnia 2020 roku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. , poz. 65 ze zmianami).  
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-czyste1
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_radkow
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_miedzylesie
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pca
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-uregulowanie0
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_mini-kudowa
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-lozka3
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-patronka0
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-kolej.zima
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-gololedz0
Czwartek, 2020-12-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz