STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-10-28 08:29:48
Stronie Śl. 27.10.2020 r. 
GKP.6220.7.2016.LS
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z Art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami.)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
na wniosek Centrum Usługowego Cezaria Sławik ul. Kościuszki 19, 57-550 Stronie Śl. z dnia 29.07.2016 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  polegającego na:
Budowie małego urządzenia transportowego-wyciągu narciarskiego przenośnego o długości liny 60 m bezpodporowego, produkcji WWN. S.c. I.Wierzchowska, Z.Linke typu WNP z dolną stacją napędową i górną przewojową.
 
 
Strony postępowania i wszystkich zainteresowanych zawiadamiam, że w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia można wnosić uwagi i wnioski do w/w inwestycji w referacie gospodarki przestrzennej  Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, pokój nr 8 tel. 74 811 77 14.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji jest Burmistrz Stronia Śląskiego.
Organami właściwymi do wydania uzgodnień i opinii są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Kłodzku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie 
 
Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w referacie gospodarki przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, pokój nr 8
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_polanica-scm
Piątek, 2020-12-04
List_mini_pt-czynsze
Piątek, 2020-12-04
List_mini_miedzylesie
Piątek, 2020-12-04
List_mini_miedzylesie
Piątek, 2020-12-04
 
List_mini_pt-bozenar
Piątek, 2020-12-04
List_mini_kredyty
Piątek, 2020-12-04
List_mini_mini-kudowa
Piątek, 2020-12-04
List_mini_pt-czyste1
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_radkow
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_miedzylesie
Czwartek, 2020-12-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz