Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-09-03 15:12:27

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 18-09-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej:

57-330 Szczytna, ul. Wolności 13,

dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą: KW 65276   [NKW: SW1K/00065276/7]

KW 96706 [NKW: SW1K/00096706/7]

KW 52791 [NKW: SW1K/00052791/9]

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym (pow. użytkowa - 180,50m2), położona w Szczytnej przy ul. Wolności 13 w granicach działek ewidencyjnych o nr 384/1 o pow. 0,0004 ha, nr 385/2 o powierzchni 0,0177 ha i nr 386 o powierzchni 0,0094 ha, (AM-9), obręb Nowe Miasto. Działka nr 386 została oddana w użytkowanie wieczyste przez Gminę Szczytna do dnia 5 grudnia 2094 roku. 

Pawilon handlowy jest w zabudowie zwartej, jednokondygnacyjny, murowany, kryty papą, niepodpiwniczony. Jest to budynek położony w strefie śródmiejskiej miasta. Dostępność komunikacyjna jest bardzo dobra, budynek położony jest przy ul. Wolności. Do pawilonu handlowego doprowadzona jest droga o nawierzchni asfaltowej z ciągami pieszymi. 

 

Suma oszacowania wynosi 93 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  69 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 300,00w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: 

Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Komornik sądowy

Andrzej Suszycki

 

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_mini-kudowa
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-osp0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_koloryt
Piątek, 2020-09-18
List_mini_mini-mini-bca
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-budownictwo
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-oswiata0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-centruml0
Czwartek, 2020-09-17
List_mini_pt-solectwa
Czwartek, 2020-09-17
List_mini_pt-dfn0
Czwartek, 2020-09-17
List_mini_pt-kgw
Czwartek, 2020-09-17
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz