ZIEMIA KŁODZKA - CZYSTE POWIETRZE

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-07-03 15:34:24
ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE – to projekt, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej.  Realizując ten nadrzędny cel, projekt daje możliwość otrzymania grantu na podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymianę starych pieców i kotłów wykorzystujących paliwo stałe na urządzenia działające w oparciu o odnawialne źródła ciepła, lub  na kotły spalające biomasę, ewentualnie paliwa gazowe.
 
W projekcie „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze…” grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (mieszkania, których właścicielami są osoby fizyczne), położone na terenie gmin: Kłodzko (gmina wiejska), Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stoszowice i Stronie Śląskie.
 
Realizacja projektu możliwa jest dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Więcej informacji na: https://ziemiaklodzka-czystepowietrze.gmina.klodzko.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń:
Ogłoszenie Gmina Bystrzyca Kłodzka
Ogłoszenie Gmina Kłodzko (gmina wiejska)
Ogłoszenie Gmina Lądek-Zdrój
Ogłoszenie Gmina Międzylesie
Ogłoszenie Gmina Radków
Ogłoszenie Gmina Stoszowice
Ogłoszenie Gmina Stronie Śląskie


  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_20200808-190329
Sobota, 2020-08-08
List_mini_pt-staroc0
Sobota, 2020-08-08
List_mini_pt-strefaa1
Sobota, 2020-08-08
List_mini_pt-rygor
Sobota, 2020-08-08
List_mini_pt-zaraza00
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-poewang1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-muzyczny0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-rowmg
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-atrakcje1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-narkotyk0
Piątek, 2020-08-07
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz