GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie o I przetargu - Stary Wielisław

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-05-22 08:43:15
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza  I  przetarg  ustny  nieograniczony   na  sprzedaż  nieruchomości   niezabudowanej   położonej  w  Starym Wielisławiu,  stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław
2. Nr działki:  606/9  /AM-2/
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,1035 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/101873/7  /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  33.560,-zł
Do wylicytowanej ceny  zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIV,  położona w centralnej strefie zabudowy wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi przebiegającej przez wieś.   Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Okoliczny teren wyposażony w energię elektryczną, sieć wodociągowa przebiega wzdłuż głównej szosy asfaltowej.  
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1% ceny  wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia  umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i  podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 

Przetarg  odbędzie  się  dnia  23 czerwca 2020 roku o  godz.  10 15  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. 3.356,-zł na  konto  Urzędu Gminy Kłodzko, nr  konta 38952300010000226420000013 Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 18 czerwca 2020 roku.     
 
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. 
Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40. 
 
Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-wok
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-szpytma2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-filmowy2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zelenay0a
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zeganski0
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-oswiata1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-testy
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-wlamywacz1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-wypadek1
Poniedziałek, 2020-05-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz