KUDOWA-ZDRÓJ - ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu opinii

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-05-13 08:59:13
Kudowa Zdrój, dnia 12.05.2020 r.
 
NZP.6220.1.2020.2
 
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 
o wydaniu opinii
 
Na podstawie  z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.).
zawiadamiam 
że w dniu 6 maja 2020r. zostało wydane Postanowienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku  NS-ZNS-72-24/AZ/20/6920/LS, w której wyrażono  opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do dystrybucji produktów naftowych, w ramach projektowanej stacji paliw, na terenie działek o nr ewidencyjnym: 499/4, 500/11, 691/17, obręb 0008 Słone przy ul. Głównej w Kudowie-Zdroju” należy przeprowadzić   ocenę oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowa Opinia oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta  Kudowa-Zdrój w  pokoju  nr  3 na  parterze  od 7.30 do 15.30.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl.  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój  ul. Zdrojowa 24.

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA-ZDRÓJ
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-wlamywacz1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-wypadek1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-laptop
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-hotel0
Niedziela, 2020-05-24
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2020-05-24
List_mini_pt-rygor
Niedziela, 2020-05-24
List_mini_pt-glowna1
Sobota, 2020-05-23
List_mini_pt-kolejarze0
Sobota, 2020-05-23
List_mini_pt-kino0
Sobota, 2020-05-23
List_mini_pt-boboszow
Piątek, 2020-05-22
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz