GMINA KŁODZKO - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-04-03 08:44:19
INFORMACJA Wójta Gminy Kłodzko
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodzku przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  dnia 03.04.2020 roku do dnia 24.04.2020  roku zostały  wywieszone wykazy  nieruchomości do zbycia;
nr  10/2020 -  nieruchomość gruntowa w Ołdrzychowicach Kł. dz. nr 961/14 – do sprzedaży w drodze przetargu.
nr  11/2020 -  nieruchomość gruntowa w Starym Wielisławiu, dz. nr 606/9 – do sprzedaży w drodze przetargu i działki nr 609/10 i 606/11 do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
nr  12/2020 -  udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej dz. nr 606/2, 606/4 i 606/7 w Starym Wielisławiu – do sprzedaży na rzecz współwłaścicieli lub w drodze przetargu.
 
Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gosp. nieruch. do dnia 15.05.2020 r. roku
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-wlamywacz1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-wypadek1
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-laptop
Poniedziałek, 2020-05-25
List_mini_pt-hotel0
Niedziela, 2020-05-24
List_mini_pt-tauron6
Niedziela, 2020-05-24
List_mini_pt-rygor
Niedziela, 2020-05-24
List_mini_pt-glowna1
Sobota, 2020-05-23
List_mini_pt-kolejarze0
Sobota, 2020-05-23
List_mini_pt-kino0
Sobota, 2020-05-23
List_mini_pt-boboszow
Piątek, 2020-05-22
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz