Królewskie miasto ma problem ze smogiem

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-13 16:22:21
BYSTRZYCA KŁODZKA. W dniach 6 - 13 lutego br., w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej "Dobra Atmosfera" Dolnośląski Alarm Smogowy przebywał w tym mieście z pyłomierzem. Skorzystał z zaproszenia lokalnego samorządu. Pomiary były wykonywane w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 przy pomocy profesjonalnego pyłomierza, który został ustawiony na balkonie w obrębie centralnej, zabytkowej części miasta (na pl. Wolności). Wyniki z pomiaru przedstawiają się następująco (linia pozioma obrazuje normę średniodobową Światowej Organizacji Zdrowia WHO dla PM2,5 – 25 µg/m3):

Ponieważ badanie nie obejmowało pełnej doby pierwszego i ostatniego dnia, nie wykonano wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla 6 i 13 lutego br. Z wykresu wyraźnie widać, iż wzrosty zanieczyszczenia powietrza notowane są popołudniami/wieczorami, czyli w czasie, gdy rozpalane są piece. Z uwagi na warunki atmosferyczne (występował orkan Sabina), jakość powietrza w badanym okresie była stosunkowo dobra. Jednak we wszystkich badanych dniach norma dzienna była przekroczona.

W okresie pomiarowym jakość powietrza w Bystrzycy Kłodzkiej była gorsza od jakości powietrza w najbliższej miejscowości z oficjalnym punktem pomiarowym, czyli w Kłodzku.

- Bystrzyca Kłodzka ma problem ze smogiem. Skala potrzebnych inwestycji w usuwanie pieców-kopciuchów i termomodernizację budynków jest bardzo duża. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy oraz zabytkowy charakter miasta, niezbędna jest dla poprawy sytuacji zewnętrzna pomoc finansowa, w tym z budżetu regionu i państwa. Szczególnie istotna jest dostępność środków na remonty zabytkowych kamienic - komentuje Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Należy jednocześnie pamiętać, że wyniki z pomiarów:
- są wielce uzależnione od panującej wówczas pogody (np. wiatr, deszcz, śnieg oczyszcza oczyszczają powietrze z pyłów) oraz od lokalizacji urządzenia;
- są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko dla tego miejsca, gdzie stał pyłomierz;
- nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować profesjonalny sprzęt na stałe;
- nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Skąd ten smog?
Źródłem zapylenia w sezonie grzewczym jest, jak powszechnie wiadomo, dym uchodzący z domowych kominów, zwłaszcza tam, gdzie do ogrzewania używany jest węgiel czy drewno. Brak przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym w rejonach górskich jest zjawiskiem rzadkim. Obecna zima jest dla nas ciągle dość łaskawa – pomimo sezonu grzewczego mamy dobre warunki dla rozwiewania i rozmywania zanieczyszczeń (wiatry i deszcze), ciągle dość łagodne temperatury. W wielu kotlinach górskich i dolinach występuje spora koncentracja zanieczyszczeń, lecz spoglądając na statystykę widać, że ciągle mamy lepiej niż np. rok temu. Jest to z dużym prawdopodobieństwem zasługą panującej aury.

Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska
Dolny Śląsk to jedno z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce. Jak pokazują coroczne raporty Inspekcji Ochrony Środowiska, praktycznie wszystkie gminy w regionie mają problem z zanieczyszczeniami powietrza. Każdy sezon grzewczy to czas morowy dla Dolnoślązaków.

Zgodnie z przyjętą jednogłośnie 30.11.2017 r. uchwałą antysmogową dla Dolnego Śląska, w Bystrzycy Kłodziej od 1 lipca 2018 roku nie można spalać mułów i flotów węglowych, węgla sypkiego o uziarnieniu poniżej 3 mm, węgla brunatnego oraz mokrego drewna (o wilgotności pow. proc.). Dalej można używać węgla i drewna, ale tylko wysokiej jakości. Od 1.7.2018 r. nie można też montować nowych „kopciuchów”, tylko piece i kotły spełniające wymogi emisji pyłu określone dla Ekoprojektu. Do roku 2024 roku mają zniknąć obecnie używane „kopciuchy”, zaś kotły klasy 3 lub 4 będą mogły pracować jeszcze do 2028 roku. Docelowo mają pozostać w użyciu tylko urządzenia grzewcze na paliwa stałe spełniające wymogi Ekoprojektu. W celu obniżenia emisyjności obecnie używanych „kopciuchów” uchwała antysmogowa zezwala na stosowanie elektrofiltrów (które od lat używa przemysł zmuszony przepisami do redukcji zanieczyszczeń powietrza).

„Dolny Śląsk bez smogu” to akcja Fundacji EkoRozwoju realizowana w ramach kampanii edukacyjnej.
D o b r a   A t m o s f e r a  –  d o l n o ś l ą s k a   k a m p a n i a   e k o e d u k a c y j n a
Komentarze:
AparatPrzemo*.centertel.pl
Piątek, 2020-02-14 10:54
Przecież zabytkowych kamienic nie da się ocieplić. Widział kto w centrum bystrzycy ocieplenie na elewacji?
Poremontowali niektóre budynki i co? Tylko nowy tynk, tudzież nowe okno i tyle.
Do niczego te ich ustawy o zakazie palenia skoro budynek nieocieplony. Kto głupi da sobie wykleić 10cm styropianem mieszkanie od środka??? Hahah. Absurd jakiś! Czy wy jesteście normalni tam włodarze?
Aparatano*.30.7.79.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Czwartek, 2020-02-13 19:28
Do mieszkańca Długopola
Dobry żart. Brawo
Aparatj4e5*.dynamic.gprs.plus.pl
Czwartek, 2020-02-13 19:01
i kto
A Co BEDZIE jak zaBraknie gazu,pRadu,czym mamy sie Ogrzewac..
Aparatmieszkaniec dłuopola*.dynamic.gprs.plus.pl
Czwartek, 2020-02-13 18:27
bez przesady
nie przesadzajmy z nazwa królewskie kłodzko i Lądek nie mają fobi w używaniu słowa królewskie.W Bystrzycą rządzi królowa z dworem i robi błaznów z poddanych
Aparatano*.30.7.79.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Czwartek, 2020-02-13 17:45
Na KŁODZCZYŻNIE ( ziemi kłodzkiej ) są trzy miasta królewskie : Kłodzko , Bystrzyca Kłodzka i Lądek Zdrój. Herby tych miast z wizerunkiem lwa w koronie z dwoma ogonami są tego symbolem !!!
Aparatmieszkaniec dłuopola*.dynamic.gprs.plus.pl
Czwartek, 2020-02-13 17:43
remontowa fuszera
I mamy remontowa fuszerę jaka odwalano przy remontach ponieważ można było od razu zaplanować wyprowadzenie instalacji gazowej jak ludzie się domagali to Radni i Pani Burmistrz Mówiła Nie. A teraz odwala propagandę w podpisywaniu umów anty smogowych.Czeka nas znowu rycie nawierzchni i zero myślenia u w bystrzycy
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-poewang1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-muzyczny0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-rowmg
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-atrakcje1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-narkotyk0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-parkngs0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-lekcje
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-torfowisko0
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-stronie
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-mini-kudowa
Czwartek, 2020-08-06
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz