KUDOWA-ZDRÓJ - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-05 11:22:56
        Kudowa-Zdrój 05.02.2020 r.
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 - parter, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w Kudowie-Zdroju oznaczonych geodezyjnie  jako działki :
-  nr 55/1 Am-4, obręb Brzozowie, SW1K/00083147/6;
-  nr 56/1 Am-4, obręb Brzozowie, SW1K/00082883/0;
-  nr 336/1 Am-2, obręb Nowy Zdrój, SW1K/00088376/0;
-  nr 336/2 Am-2, obręb Nowy Zdrój, SW1K/00088376/0;
 
Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  05.02.2020 r. do 27.02.2020 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 20.03.2020 r.
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-poewang1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-muzyczny0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-rowmg
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-atrakcje1
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-narkotyk0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-parkngs0
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-lekcje
Piątek, 2020-08-07
List_mini_pt-torfowisko0
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-stronie
Czwartek, 2020-08-06
List_mini_mini-mini-kudowa
Czwartek, 2020-08-06
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz