Za progiem nowego roku

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-01-21 20:38:16
SZCZYTNA. Burmistrz Jerzy Król w towarzystwie przewodniczącego rady miejskiej Stanisława Czarnika i swojego zastępcy Krzysztofa Żaka był gospodarzem spotkania noworocznego. Odbyło się ono we wtorek, 21 bm. w "Tajemniczym Ogrodzie" z udziałem m.in. radnych wojewódzkich Stanisława Jurcewicza i Zbigniewa Szczygła, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej Adama Bałabucha, samorządowców, w tym starosty kłodzkiego Macieja Awiżenia, przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego Zbigniewa Łopusiewicza, wójta gminy Kłodzko Zbigniewa Tura i burmistrza Niemczy Jarosława węgłowskiego i in. Byli obecni przedstawiciele wielu instytucji działających na terenie miasta i gminy bądź na rzecz ich mieszkańców.


Spotkania noworoczne w Szczytnej są już tradycją

W swoim wystąpieniu burmistrz J. Król omówił najważniejsze dokonania w roku 2019. Wśród nich znalazł się remont ul. Dębowej na odcinku ponad 800 m w ramach usuwania skutków żywiołów, ograniczenie niskiej emisji spalin poprzez podpisanie 79 umów skutkujących grantami na niemal 1,3 mln zł wypłaconymi mieszkańcom. W ogóle w latach 2018 - 2019 w mieście i gminie wykonano 144 instalacje przyczyniające się do poprawy jakości powietrza.
 

W tych wydarzeniach biorą też udział władze powiatu kłodzkiego

W ubiegłym roku gmina wspomogła finansowo powiat kłodzki przebudowujący dwie swoje drogi biegnące przez jej obszar: Łężyce - Duszniki-Zdrój oraz Złotno - Łężyce. Korzystała z funduszu ochrony gruntów rolnych, modernizując drogę w Niwie, łączącą z gminą Radków i wieżą widokową w Suszynie. Ze środków własnych sfinansowano budowę wodociągu w ul. Dębowej na odcinku ponad 800 mb.
 

Zgromadzonym życzenia przekazał biskup Adam Bałabuch

- Udało się nam zdobyć fundusze na adaptację pomieszczeń na dzienny dom pobytu dla seniorów, do którego nabór ogłosimy już w lutym tego roku. W godzinach 8:00 - 16:00 będzie w nim przebywać 15 osób, a po południu udostępnimy go m.in. nowo powstałemu Stowarzyszeniu Potrafimy - poinformował J. Król.
 

Burmistrz nagradza Julię Duńkę...


... i szczytniańską nadzieję pływacką Alana Żyzańskiego

Nagroda pieniężna trafiła również do Zuzanny Sadownik

Włodarz Szczytnej pochwalił aktywność stowarzyszeń na rzecz jej rozwoju. Szczytniańskie Stowarzyszenie Równych Szans pozyskało dofinansowanie na budowę toru do nauki jazdy samochodem, a Stowarzyszenie "Szczyty Kultury" - na zakup mobilnej sceny. Ochotnicza Straż Pożarna w Chocieszowie razem z radą sołecką pozyskali dofinansowanie na przebudowę świetlicy wiejskiej i poczynili starania o kolejne.
 

Pierwsze miejsce dla wspólnoty "Pod Jednym Dachem"

Drugie miejsce przypadło "Zielonemu Domkowi"


Na podium znalazła się wspólnota "Mała"

W tym roku do gminy wpłyną pieniądze pozyskane wspólnie z Polanicą-Zdrojem na przebudowę kanalizacji deszczowej na obszarze obu miast. Natomiast do połowy roku wykona się termomodernizację siedziby Urzędu Miasta i Gminy Szczytna, która stanie się też bardziej przyjazna osobom niepełnosprawnym dzięki likwidacji barier architektonicznych. Rozpocznie się przebudowa ujęcia wodnego w Łężycach oraz wykonanych zostanie 40 instalacji OZE w ramach programu pn. "Ziemia kłodzka - czyste powietrze".
 
Wyróżnienie odbierają przedstawiciele "Chopin Golfa"

- Złożyliśmy też wniosek na modernizację drogi Złotno - Dolina, wykonamy kilka lokalnych wodociągów, staramy się o dofinansowanie na prowadzenie dziennego domu seniorów przez trzy lata -
dodał burmistrz J. Król.
 

Banedykt Basiuk to fotograficzna karta Szczytnej

Spotkanie było okazją do wręczenia nagród burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe młodym mieszkańcom. Trafiły one do: Julii Duńki, Aleksandry Glamkowskiej, Zuzanny Sadownik, Alana Żyzańskiego i Aleksandry Szymkiewicz oraz Jeremiego Łukanusa w dziedzinie kultury. Rozstrzygnięto gminny konkurs na najpiękniejszy dom w roku 2019. Pierwsze miejsce przyznano wspólnocie mieszkaniowej "Pod Jednym Dachem", drugie - wspólnocie mieszkaniowej "Zielony Domek", zaś trzecie - wspólnocie mieszkaniowej "Mała".
 

Najmłodsi artyści wystąpili bez tremy

Gospodarz Szczytnej wręczył listy gratulacyjne reprezentantom bądź właścicielom firm przyczyniających się do rozwoju gospodarczego miasta i gminy. Trafiły one do podmiotów: Chopin Golf, Dom Wypoczynkowy Kamela i Zakładu Fotograficznego Antoniny i Benedykta Basiuków.
 

Seniorzy potrafią doskonale odnaleźć się np. w tańcu grupowym

Artystyczną oprawę zapewniły dzieci ze szczytniańskiego Przedszkola Miejskiego. Wystąpiła również grupa taneczna miejscowych seniorów.
(bwb)

Tagi

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-straty0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-pazdziernik0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-wsm0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_mini-kudowa
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-osp0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_koloryt
Piątek, 2020-09-18
List_mini_mini-mini-bca
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-budownictwo
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-oswiata0
Piątek, 2020-09-18
List_mini_pt-centruml0
Czwartek, 2020-09-17
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz