BYSTRZYCA KŁODZKA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-09-06 15:50:12
Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.09.2019 r.
Przetarg nr GGG.24.2.2018.KK
 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 289/4, obr. Gorzanów, Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, o pow. 0,2654 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kłodzko nr SW1K/00046166/4:
1. Forma zbycia – sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gorzanowa
2. Cena wywoławcza II przetargu wynosi: 18.000,-zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)
3. Wadium - 1.800,-  zł.
4. Przetarg rozpocznie się w dniu 09 październik 2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.
5. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz podano na stronie internetowej BIP Urzędu (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz na stronie internetowej Urzędu (http://www.bystrzycaklodzka.pl/).
6. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka - pokój nr 19, tel.74/8117 654.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-forumkobiet0
Środa, 2020-02-26
List_mini_pt-ruina0
Środa, 2020-02-26
List_mini_mini-kudowa
Środa, 2020-02-26
List_mini_pt-wirus
Środa, 2020-02-26
List_mini_pt-szkola0
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-maszt
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-powietrze1
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-bariery0
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-olimpiada
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-miejska
Wtorek, 2020-02-25
polecamy
 


 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz