MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-07-30 09:06:06
Międzylesie, dnia 30 lipca 2019 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzylesie
1. Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki nr 464/2 o pow. 0,5118 ha, obręb Długopole Górne, księga wieczysta SW1K/00043825/1.
2. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30 lipca 2019 r.
3. Cena wywoławcza wynosi 78 950 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
4. Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, sala 14 (II piętro).
5. Wadium w wysokości 3 950 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) – płatne najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2019 r. w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004. 
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie (I piętro), oraz na stronie www.miedzylesie.pl w zakładce PRZETARGI/Ogłoszenia o przetargach/Ogłoszenia o przetargach 2019.
7. Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. 17, tel. (74) 8 126 327 wew. 14.
 
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak
 
 
 
 
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-radas2
Niedziela, 2020-01-26
List_mini_pt-czyste0
Niedziela, 2020-01-26
List_mini_pt-szklany0
Niedziela, 2020-01-26
List_mini_pt-korekta0
Niedziela, 2020-01-26
List_mini_pt-wspolpraca0
Niedziela, 2020-01-26
List_mini_pt-energia8
Niedziela, 2020-01-26
List_mini_pt-lesnicy1
Niedziela, 2020-01-26
List_mini_pt-czermna0
Sobota, 2020-01-25
List_mini_pt-slowik0
Sobota, 2020-01-25
List_mini_img-3211
Sobota, 2020-01-25
polecamy
 

 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz