Szlabanem w turystyczne portfele

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-07-19 21:46:05
BIELICE (gm. Stronie Śląskie). Na granicy działek należących do Lasów Państwowych jedna z miejscowych rodzin na drodze powiatowej postawiła... szlaban. Jak pisze nasz czytelnik - za to, żeby przejechać przez to miejsce, jest pobierana opłata w wysokości 5 zł. Sytuacja bulwersuje właścicieli pobliskich  ośrodków turystycznych i wczasowych, obawiających się odpływu gości...

"Zaznaczyć należy, że osoby prywatne blokują dostęp do terenów ogólnodostępnych, gdzie gmina Stronie Śląskie wraz z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój wybudowali wiatę odpoczynkową (ze środków unijnych) i miejsca postojowe nieodpłatne. Teraz, żeby się do nich dostać trzeba wnieść opłatę. Opłata idzie nie na rzecz gminy Stronie Śląskie czy nadleśnictwa (które fizycznie ponoszą koszty utrzymania miejsc postojowych, zwłaszcza w zimie - odśnieżanie), tylko osób trzecich, niemających żadnych porozumień z ww. jednostkami. Problem jest duży, bo blokują dostęp i zniechęcają turystów i w przyszłości narciarzy biegowych do korzystania z największej sieci tras narciarstwa biegowego na ziemi kłodzkiej..."
 

W powyższej sprawie skontaktowaliśmy się z wicestarostą kłodzkim Małgorzatą Jędrzejewską-Skrzypczyk. Oto co nam przekazała w jej imieniu Bogusława Przybyłowicz ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku:

"Dnia 12 lipca br. do siedziby tutejszego urzędu złożony został wniosek przez Burmistrza Stronia Śląskiego o uregulowanie statusu fragmentu działki 76/1 położonej w obrębie Bielice, w gminie Stronie Śląskie, zajętej pod drogę. Wstępna analiza stanu faktycznego sprawy potwierdza, iż fragment ten istotnie zajęty jest pod drogę, a właścicielem działki jest osoba fizyczna.

W przedmiotowej sprawie - zgodnie z treścią zawiadomienia: znak NRŚ-OR.7533.8.2019.KK z dnia 11 czerwca 2019 r. - prowadzone jest przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowanie administracyjne  w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872).

Zgodnie z treścią powołanego przepisu: ust.1  Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niestanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Zgodnie z ust. 3 przepisu, wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia praw do nieruchomości zajętej pod drogę publiczną należy do właściwości wojewody. cyt.:  Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna decyzja wojewody.

Mając powyższe na uwadze, Starosta Kłodzki zawiadomieniem z dnia 18 lipca 2019 r., działając w oparciu o przepis art. 65 k.p.a., przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu pismo Burmistrza Stronia Śląskiego celem dołączenia do akt sprawy.
Na obecnym etapie postępowania oczekujemy wydania przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji administracyjnej, której wydanie - zgodnie z pismem: znak NRŚ-OR.7533.8.2019.KK z dnia 29 kwietnia 2019 r. - winno nastąpić do dnia 31 lipca br."
(bwb)
 
Foto: Czytelnik DKL24.PL

Komentarze:
AparatJan*.google.com
Środa, 2019-07-24 12:04
Tak działają grupy przestępcze
Mowa o samorządach na terenie powiatu kłodzkiego pod rządami PO, ZSL, PZPR. Weźć z butami brudny i komuś do mieszkania i nadeptać tyle potrafią. Wiem coś o tym bo to nie pierwszy przypadek w powiedzie.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-nagosc0
Środa, 2020-01-29
List_mini_pt-pierniki0
Środa, 2020-01-29
List_mini_pt-studenci0
Środa, 2020-01-29
List_mini_radio
Środa, 2020-01-29
List_mini_mini-mini-bca
Środa, 2020-01-29
List_mini_mini-mini-bca
Środa, 2020-01-29
List_mini_pt-oporowy
Wtorek, 2020-01-28
List_mini_pt-sala0
Wtorek, 2020-01-28
List_mini_pt-batog
Wtorek, 2020-01-28
List_mini_pt-lider2
Wtorek, 2020-01-28
polecamy
 

 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz