Forum Ziemi Kłodzkiej prostuje ministra od powodzi

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-05-21 21:03:38
Oświadczenie w sprawie komunikatu Ministra Gospodarki Morskiej:

   Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 21 maja 2019 r. oświadczenie skierowane do samorządowców, organizacji i mieszkańców ziemi kłodzkiej, powtarzając tezę ze strony PGW Wody Polskie, jakoby nie zostały wskazane lokalizacje kolejnych zbiorników przeciwpowodziowych na ziemi kłodzkiej. Stan wiedzy Pana Ministra Marka Gróbarczyka w zakresie „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Rodzaj opracowania: Koncepcja techniczna, przedmiot opracowania: Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej” jest niekompletny a jego oświadczenie – powtarzające w ogromnej mierze treść komunikatów PGW Wody Polskie z kwietnia i maja – wprowadza w błąd opinię publiczną.

PGW Wody Polskie oraz konsultant techniczny Sweco Polska w dniu 22 marca br. wskazały w prezentacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku dziewięć kolejnych suchych zbiorników rekomendowanych do realizacji i ich lokalizacje. Na dowód slajd Wód Polskich i Sweco z tamtej prezentacji:Sweco przygotowało koncepcję techniczną tych dziewięciu rekomendowanych oraz kolejnych siedmiu zbiorników nierekomendowanych do realizacji. Koncepcje były konsultowane tylko wśród wąskiego grona specjalistów. Ujawnienie planów wywołało słuszny sprzeciw społeczeństwa. Pod jego wpływem PGW Wody Polskie zadeklarowały, że ta koncepcja nie zostanie zrealizowana. Na stronie www.forumziemiklodzkiej.org dostępny jest Memoriał z uwagami krytycznymi do koncepcji nowych zbiorników przygotowanych przez Sweco dla PGW Wody Polskie.

Odnosząc się do przygotowanych wariantów i rysunków, wiceprezes PGW Wody Polskie ds. suszy i powodzi pan Krzysztof Woś stwierdził 17 maja br. na spotkaniu ze społecznością i organizacjami pozarządowymi w Międzylesiu, że koncepcje będą użyte jako materiał szkoleniowy, pokazujący, jak nie należy prowadzić procesu planowania ochrony przeciwpowodziowej. Przedstawicielka Banku Światowego pani Berina Uwimbabazi zadeklarowała na tym spotkaniu, odnosząc się do koncepcji technicznej nowych zbiorników retencyjnych: „Żadne nowe suche zbiorniki z pewnością nie będą wybudowane przy finansowaniu Banku Światowego”. Ze zdziwieniem przyjmujemy więc zaprzeczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Pan minister wskazuje, że analiza Sweco dorzecza Nysy Kłodzkiej ma przede wszystkim na celu rozpoczęcie projektowania modernizacji istniejącego systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej. Jednak w dostępnych opinii publicznej materiałach nie ma o tym słowa, za to są w nich koncepcje techniczne aż 16 suchych zbiorników retencyjnych z rysunkami zapór i mapami kolizji z istniejącą infrastrukturą i budynkami. Minister odpowiedzialny za instytucję będącą jedynym podmiotem gospodarujący wodami w Polsce w dalszym ciągu zaprzecza oczywistym faktom, co budzi nasze zaniepokojenie. Nie można prowadzić konsultacji społecznych i dialogu, jeśli jedna strona część prawdy przemilcza.

Przyjmujemy do wiadomości deklarację, że rozstrzygnięcia w zakresie sposobu ochrony ziemi kłodzkiej muszą mieć pozytywną decyzję samorządów, poparcie wśród środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa.

Dalsze analizy i nowa koncepcja powinny być prowadzone w duchu zrównoważonego rozwoju i uwzględniać szybko zmieniające się warunki w środowisku i nowoczesne metody ochrony przeciwpowodziowej. Popieramy postulat głębszego dialogu – do tego od samego początku wzywamy.

Najbliższa okazja do głębokiej dyskusji będzie miała miejsce na Politechnice Wrocławskiej w poniedziałek, 27 maja od godz. 17:30 (Wydział Architektury PWr., ul. Prusa 53/55), gdzie odbędzie się debata naukowa na temat polityki ochrony przeciwpowodziowej i planowanych inwestycji. Na tę debatę pana ministra serdecznie zapraszamy.


Komentarze:
Aparateee*.147.103.230.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Czwartek, 2019-05-30 16:04
NIE BŁAGAJ O POMOC
jak z woda spłynie twój dobytek.
AparatKK*.quintex.com
Czwartek, 2019-05-30 15:43
no po szkodzie można budować zbiorniki na tych zniszczonych domostwach tam w zalanej ostatnio Polsce.
ale na moich aktualnie niezniszczonych w Kotlinie, gdy władowałem 20 lat inwestycji po 97r. we własne dobra, nie oddam zniszczyć tak bez powodu. Zniszczy mi powódź domostwo albo moim prawnukom to wtedy sobie będziecie wysiedlać.
Aparatmadry Polak*.adsl.inetia.pl
Piątek, 2019-05-24 09:26
po szkodzie
właśnie czytam komentarze ludzi którzy mieszkają na terenach aktualnie zalewanych przez powódź, płaczą o zbiorniki retencyjne, że rząd winny itp. pewnie minie pół roku czasu wszyscy zapomną i będzie to co u nas, ogólny krzyk i wrzaski że po co zbiorniki....
Aparatstudy*.pwt.wroc.pl
Środa, 2019-05-22 09:07
hehe
Ok tak było, ale przecież prezes Wód Polskich powiedział, że ten projekt idzie do śmietnika, bo zawiera wiele błędów i nie zostanie zrealizowany. Koniec tematu. Pozdrawiam cieplutko.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-eskam
Wtorek, 2019-09-17
List_mini_pt-scinawka
Wtorek, 2019-09-17
List_mini_pt-krew
Wtorek, 2019-09-17
List_mini_pt-tecza
Wtorek, 2019-09-17
List_mini_pt-rektor
Wtorek, 2019-09-17
List_mini_pt-stolowe1
Wtorek, 2019-09-17
List_mini_pt-flms
Wtorek, 2019-09-17
List_mini_pt-rajcy
Poniedziałek, 2019-09-16
List_mini_pt-carlos1
Poniedziałek, 2019-09-16
List_mini_pt-kartka0
Poniedziałek, 2019-09-16
polecamy

 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz