Samorządy mogą wypłacić pobory strajkującym nauczycielom

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-04-25 20:56:08
KRAJ. Istnieje prawna ścieżka umożliwiająca samorządom wypłatę wynagrodzeń za czas strajku. Postanowienie o wypłacie tych środków należy zawrzeć w porozumieniu postrajkowym między dyrektorami szkół i przedszkoli a związkami zawodowymi. Ekspertyzę na ten temat przygotował dla Fundacji im. Stefana Batorego dr hab. Dawid Sześciło.

Rząd twierdzi, że wypłata wynagrodzenia strajkującym nauczycielom przez władze samorządowe jest niedopuszczalna. Powołuje się przy tym na art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: „W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia”.

Zdaniem Dawida Sześciły, eksperta Fundacji im. Stefana Batorego: „Z tej ustawy nie wynika zakaz wypłaty wynagrodzenia za okres strajku. Przepis jedynie uniemożliwia pracownikom żądania wypłaty za ten okres i domagania się jej na drodze sądowej. Praktyka orzecznicza Sądu Najwyższego wskazuje jasną ścieżkę, z której skorzystać mogą samorządy, chcące wypłacić nauczycielom wynagrodzenie za czas strajku. To tzw. porozumienia postrajkowe zawierane pomiędzy pracodawcą, w tym przypadku dyrektorami szkół a organizacjami związkowymi. Takie rozwiązanie jest zgodne z art. 9 § 1 Kodeksu pracy”.
 

Samorządy samodzielnie decydują o sposobie realizacji zadań publicznych, w tym z zakresu edukacji. Organy administracji rządowej nie mają prawa narzucać treści lub zakresu zobowiązań władz samorządowych wobec strajkujących nauczycieli zawieranych w porozumieniach postrajkowych. Nie istnieje też podstawa prawna do „karania” jednostek samorządu zmniejszeniem subwencji oświatowej z powodu strajku.

Ostrzeżenia, naciski czy narzucanie określonej interpretacji przepisów prawa przez administrację rządową są bezzasadne oraz co najmniej niestosowne. Władza centralna nie wywiązuje się z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia samorządom środków adekwatnych do skali zadań, a sytuacja z roku na rok pogarsza się. Subwencja oświatowa wystarcza dziś jedynie na pokrycie 85 proc. wydatków na wynagrodzenia w oświacie, nie wspominając o innych wydatkach. W takiej sytuacji przyzwoitość nakazywałby powściągliwość w pouczaniu samorządów” - dodaje D. Sześciło.

Ekspertyza „Czy samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku?” http://bit.ly/SamorządyMogąWypłacaćWynagrodzeniaStrajkującym

dr hab. Dawid Sześciło jest kierownikiem Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako ekspert OECD do spraw reform administracji publicznej od 2014 r. pracuje m.in. w Armenii, Albanii, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Serbii, Turcji, Bośni i Hercegowinie, a także na Ukrainie. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Instytucie Zarządzania Lokalnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (2014-2015). Wykładał gościnnie na uczelniach w Austrii, Portugalii, Szwecji. Visiting professor w Centrum Badań Porównawczych nad Rozwojem Metropolitalnym na Georgia State University w Atlancie (2019).

(abc)

Tagi

Komentarze:
Aparatz Polski jestem*.190.237.223
Sobota, 2019-04-27 17:53
pieniądze za pracę nie za strajk
No tak, Fundacja Batorego i jej "eksperci" sponsorowani przez Sorosa. Ekspertyzę po przegranych wyborach do chwili obecnej wydaje nam Schetyna ze swoją świtą.
Ma rację <mieszkaniec>, że pieniądze dostaje się za pracę a nie za czas strajku do tego jak jeszcze są to publiczne pieniądze. Nawet będąc na zwolnieniu lekarskim nie dostajemy pełnych poborów. Widać gołym okiem, że samorządowcy, którzy chcą wypłacić pieniądze nauczycielom są w opozycji do rządu i czyje interesy reprezentują, a może tak drodzy samorządowcy sprawiedliwiej było by tą różnicę wypłacić nauczycielom, którzy zajmowali się w okresie strajku uczniami ?
Aparatmieszkaniec*.neoplus.adsl.tpnet.pl
Piątek, 2019-04-26 23:02
dlaczego komuś z moich podatków ma byc wypłacane pieniądze jak nie pracował tylko strajkował!!!! nie dość że musiałem przebywać w domu z powodu ich strajków tracąc 20% z wypłaty za każdy dzień by dziecko pilnować, to jeszcze mają dostać moje pieniądze z podatków za strajk!!! złodziejstwo w biały dzień
Aparattutejszy*.166.220.104
Piątek, 2019-04-26 16:46
Tylko Platforrrma da ci szczęście wieczne. Amen.
AparatDyrektor*.google.com
Piątek, 2019-04-26 08:35
To jest ścieżka, która bezpośrednio prowadzi do odpowiedzialności dyrektorów szkół za złamanie dyscypliny
8935budżetowej.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-osiedlem0
Środa, 2020-05-27
List_mini_pt-targowisko1
Środa, 2020-05-27
List_mini_stronie
Środa, 2020-05-27
List_mini_pt-wiosenne1
Środa, 2020-05-27
List_mini_pt-wok
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-szpytma2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-filmowy2
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zelenay0a
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_pt-zeganski0
Wtorek, 2020-05-26
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2020-05-26
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz