O przeszłości ziemi kłodzkiej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-05-25 17:47:24
KŁODZKO. Muzeum Ziemi Kłodzkiej będzie gospodarzem dwudniowej konferencji naukowej pt. "Projektowanie historii. Historiografia ziemi kłodzkiej od średniowiecza do współczesności”. Jest ona zorganizowana w 200. rocznicę śmierci największego historyka ziemi kłodzkiej Josepha Köglera. Jej celem jest - jak piszą organizatorzy - refleksja nad tym, jak lokalne dzieje kłodzkie postrzegano w poszczególnych okresach i konstelacjach polityczno-ideowych.

A oto program tego wydarzenia:

Dzień / den 1 (8. 6. 2017 – czwartek / čtvrtek):

10.00 - 11.00 recepcja
11.00 - 11.30 otwarcie konferencji / zahájení konference
11.30 - 12.00 Bogusław Czechowicz: Projekcje kłodzkich dziejów – przyszłość kłodzkich projekcji. Spojrzenie z punktu „pomiędzy” / Projekce kladských dějin – budoucnost kladských projekcí. Pohled z bodu „na pomezí”
12.00 - 12.30 Marek Cetwiński: Dębowina: o niektórych problemach dziejów ziemi kłodzkiej / Dobenina: o některých otázkách kladských dějin
12.30 - 13.00 Martin Šandera: Kladsko a narativní dějepisectví husitské a poděbradské éry / Ziemia kłodzka i narracyjne dziejopisarstwo doby husyckiej i podiebradzkiej
13.00 - 13.30 dyskusja / diskuze
13.30 - 15.00 przerwa obiadowa / přestávka na oběd
15.00 - 15.30 Jan Zdichynec: Obraz Kłodzka w wybranych dziełach nowożytnej historiografii czeskiej: od Hájka do Pubitschky / Obraz Kladska ve vybraných dílech novověké české historiografie
15.30 - 16.00 Jakub Zouhar: Kladsko v díle a životě českého historika Františka Pubičky S.I. (1722–1807) / Ziemia Kłodzka w dziele i życiu czeskiego historyka Františka Pubičky S.I. (1722–1807).
16.00 - 17.00 dyskusja / diskuze
17.00 - 18.00 Krystyna Oniszczuk-Awiżeń: Dorobek Josepha Köglera źródłem inspiracji ekspozycji muzealnej (kuratorskie oprowadzanie po wystawie prezentowanej w Muzeum Ziemi Kłodzkiej) / Dílo Josepha Köglera zdrojem inspiracji muzejní expozice (komentovaná  prohlídka kuratorki výstavy v Muzeum Kladska)

Dzień / den 2 (9. 6. 2017 – piątek / pátek):

10.00 - 10.30 Andrzej Behan: Joseph Wittig a Joseph Kögler. Wkład obu kronikarzy w badanie dziejów dzisiejszej Nowej Rudy / Joseph Wittig a Joseph Kögler. Přínos kronikařů k badaní dějin dnešní Nové Rudy.
10.30 - 11.00 Małgorzata Ruchniewicz: "Vierteljahrsschrift fuer Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz" jako forum prezentacji badań i popularyzacji historii regionu (1881/1882-1890/1891) / "Vierteljahrsschrift fűr Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz" jako fórum prezentování výzkumu a popularizace regionální historie (1881/1882-1890/1891)
11.00 - 11.30 przerwa na kawę / přestávka na kafe
11.30 - 12.00 Tomasz Przerwa: Narracja lewicowa w niemieckiej historiografii ziemi kłodzkiej / Levicová narace v německé historiografii Kladska
12.00 - 12.30 Kacper Manikowski: Pozycja rodu von Magnis w niemieckiej historiografii ziemi kłodzkiej / Postavení rodu panů z Magnisu v německé historiografii Kladska
12.30 - 13.00 dyskusja / diskuse
13.00 - 14.30 przerwa obiadowa / přestávka na oběd
14.30 - 15.00 Zdeněk Jirásek: Česká historiografie o Kladsku po roce 1945 / Czeska historiografia o ziemi kłodzkiej po roku 1945
15.00 - 15.30 Ondřej Felcman: Nové příspěvky k problematice kladských a poděbradovských dějin / Nove publikacje dotyczące problematyki kłodzkiej i podiebradzkiej
15.30 - 16.00 Wojciech Mrozowicz: Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Możliwość recepcji tekstu wczoraj, dziś i jutro / Kronika proboštví kanovníků sv. Augustina v Kladsku. Možnosti recepce textu včera, dnes a zítra
16.00 - 17.00 dyskusja i zamknięcie sesji / diskuse a ukončení konference
 

Referenci / referujici

mgr Andrzej Behan, Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie; prof. dr hab. Marek Cetwiński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. Uniwersytetu Opolskiego; doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., Univerzita Hradec Králové; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Slezská univerzita v Opavě; dr Kacper Manikowski, Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; mgr Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, starszy kustosz Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku; dr hab. Tomasz Przerwa, Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D., Univerzita Hradec Králové; PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze; PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D., Univerzita Hradec Králové.

(abc)

Tagi

Komentarze:
AparatTrojan*.146.82.102.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Piątek, 2017-05-26 19:49
.
Życie przeszłością ZIEMI KŁODZKIEJ , której rozwój zawdzięczamy Czechom , Austrii i Niemcom , to za mało. Kolejne pokolenia rozliczą nas z tego ,czego obecni mieszkańcy tej ZIEMI i PAŃSTWO POLSKIE nie dokonało , a wręcz doprowadziło ZIEMIĘ KŁODZKĄ na margines rozwoju i znaczenia !!!
AparatTrojan*.146.144.134.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Czwartek, 2017-05-25 18:17
.
Szkoda , że o ostatnich latach KŁODZKA i ZIEMI KŁODZKIEJ , będzie się pisało jako o okresie niedorozwoju i coraz większych dysproporcjach zarówno w stosunku do innych części POLSKI i DOLNEGO ŚLĄSKA. Jednym słowem: czas przynależności ZIEMI KŁODZKIEJ do Polski w porównaniu do znaczenia jakie miała ziemia kłodzka w przeszłości to historyczna i gospodarcza porażka !!!
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • DKL_Luk
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Ms-auto

najnowsze artykuły

Mini_pt-biskup0
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-tablica0
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-medalowo1
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-syrena1
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-diecezja0
Piątek, 2019-03-22
List_mini_mini-bystrzyca-kl-herb
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-skrzek0
Piątek, 2019-03-22
List_mini_pt-swierki
Czwartek, 2019-03-21
List_mini_pt-batory0
Czwartek, 2019-03-21
List_mini_pt-folklor1
Czwartek, 2019-03-21
polecamyZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz