GMINA BOCHNIA - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-08-09 09:33:07
Wójt Gminy Bochnia
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
1. Położenie: Chwalisław, gm. Złoty Stok, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie 
2. Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 186/1 o pow. 0,12 ha
3. Stan prawny: SW1Z/00008519/8 - właściciel Gmina Bochnia. Dział III i IV– brak wpisów.
4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana, o nieregularnym kształcie granic, konfiguracja terenu mocno urozmaicona ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Na działce posadowione są w zwartej zabudowie dwa budynki: mieszkalny oraz gospodarczy. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 126,33m2, natomiast budynku gospodarczego: 96,37m2. Budynek mieszkalny to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obiekt nie użytkowany od kilku lat, uległ dewastacji. Budynek gospodarczy to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem. Budynek w złym stanie technicznym, dach zawalony, ściany nadziemia mocno spękane, widoczne ubytki ściany szczytowej - grozi zawaleniem. Do nieruchomości doprowadzona jest energia elektryczna linią napowietrzną. Na działce zlokalizowany jest bezodpływowy osadnik na ścieki 2-komorowy z kręgów żelbetowych oraz studnia kopana.
5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok:
MN - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej: zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-rekreacyjnej
RPz - tereny istniejących użytków rolnych, z prawem wprowadzenia zabudowy
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000,00 zł.
7. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.  
 
Przetarg odbędzie się dnia 9 września 2022 r. (piątek) o godz. 11:00 pok. nr 15 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się najpóźniej 
do dnia 5 września 2022 r. na rachunku bankowym gminy nr: 27 8589 0006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz Filia w Bochni. W tytule przelewu należy wpisać numer działki i jej położenie.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg. Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje na temat w/w przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Bochnia, pok. 3 lub pod nr tel. (14) 690-11-35 w godzinach pracy Urzędu. 
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronach internetowych: Urzędu Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl (zakładka nieruchomości na sprzedaż), Urzędu Miejskiego 
w Złotym Stoku, w Biuletynach Informacji Publicznej: Gminy Bochnia oraz Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, wywieszone na tablicach ogłoszeń w: Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, Rynek 22, a także wywieszone na tablicy ogłoszeniowej ogólnodostępnej zlokalizowanej w centrum miasta 
Złoty Stok oraz zamieszczone w prasie.
 
 
 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-utw4
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_2u2a1005
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_pt-ukarani1
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_pt-maszynyt
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-fatimska0
Środa, 2022-10-05
List_mini_stronie
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-itaka0
Środa, 2022-10-05
List_mini_img-5457
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-szalenstwo
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-medium0
Środa, 2022-10-05
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz