POLANICA-ZDRÓJ - Informacja o wykazie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-07-01 07:43:55
RT.6840.27.2022.DS (informacja o wykazie)
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.):
 
BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ
 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
 
    1) zbycia (sprzedaży) w trybie bezprzetargowym - gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Leśnej nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (prawo współwłasności nieruchomości gruntowej w granicach działki gruntu nr 230 (AM–5) o pow. 849 m², obręb Stary Zdrój, KW nr SW1K/00051865/2)*;
 
    2) zbycia (sprzedaży) w trybie bezprzetargowym - gminnego lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 1A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (prawo współwłasności nieruchomości gruntowej w granicach działki gruntu nr 75/10 (AM–2) o pow. 793 m², obręb Centrum, KW nr SW1K/00081590/2)*.
 
Okres wywieszenia wykazu: 01/07/2022–22/07/2022
 
*Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
Wykaz został zamieszczony na stronach internetowych: www.bip.polanica.pl i www.polanica.pl
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-biala3
Wtorek, 2022-08-09
List_mini_mini-kudowa
Wtorek, 2022-08-09
List_mini_mini-kudowa
Wtorek, 2022-08-09
List_mini_mini-kudowa
Wtorek, 2022-08-09
List_mini_miedzylesie
Wtorek, 2022-08-09
List_mini_gmina-bochnia
Wtorek, 2022-08-09
List_mini_pt-dluznicy
Wtorek, 2022-08-09
List_mini_pt-bocian
Poniedziałek, 2022-08-08
List_mini_dkl24-hotel-bardo-golf-5
Poniedziałek, 2022-08-08
List_mini_pt-znakarz0
Poniedziałek, 2022-08-08
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz