BYSTRZYCA KŁODZKA - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-06-23 13:04:30
Burmistrz Bystrzycy Kł. informuje, że w siedzibie  UMiG wywieszono wykazy w sprawie:
- dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.  
- dzierżawy gruntów w drodze bezprzetargowej położonych na terenie wsi  Spalona, Wilkanów, Nowa Bystrzyca, Stara łomnica, Szczawina, Idzików, Starkówek, Kamienna, Nowy Waliszów, Długopole Zdrój, Gorzanów, Wójtowice-Huta, Szklarka, Pławnica, oraz na terenie miasta  Bystrzyca  Kłodzka obręb  Centrum, Stara Bystrzyca, Zacisze, Zabłocie
- Nr  18.2022 w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w obrębie Wójtowice - Huta w granicach działki nr 9/4  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- Nr  19.2022 w sprawie  zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w obrębie  Nowa Bystrzyca oznaczonej jako działka nr 344/2 o pow.0,0256 ha na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca oznaczonej jako działka nr 337/4  o pow. 0,0263 ha.
- Nr 20.2022 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  działki nr 115 o pow. 64m2 zabudowanej budynkiem użytkowym-garaż; położonej w obrębie Długopola Zdroju przy ul. Zdrojowej.
- Nr 21.2022 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 95/3 o pow.18,48 m2 z przeznaczeniem na garaż,  położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum  
-  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1369/12, położnej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym z przeznaczeniem na komórkę(3 szt.) .
- wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr  57/2 o pow. 45m2 położonej  w Międzygórzu z przeznaczeniem na ogródek  letni. 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-ohp
Piątek, 2022-07-01
List_mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-narkobiznes
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-schodyb5
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-ladodeja0
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-krus8
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-rocznica11
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz